Hem / Egna nyheter / 2021 / Krisstöd till 48 idrottsföreningar i Jämtland-Härjedalen

Krisstöd till 48 idrottsföreningar i Jämtland-Härjedalen

Idag fick 48 föreningar i Jämtland Härjedalen besked om kompensationsstöd. Totalt får föreningarna dela på 1,8 miljoner kronor.

Kompensationsstödet ska kompensera idrottsföreningens uteblivna intäkter och kostnader på grund av pandemin perioden januari till april 2021. I hela landet har över 2 500 idrottsföreningar tilldelas 513 miljoner.

– Det har varit en vinter och början på våren där idrotten fått stänga ner till stora delar. Tyvärr kan ingen bli fullt ut kompenserad. Men det känns ändå bra att vi nu kan betala ut ett stöd som betyder mycket för många och jag hoppas att det också kan ge föreningar och ideella ledare över hela landet energi så vi tillsammans orkar fortsätta kämpa för att nå så många som möjligt även framöver, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet har uppdrag att fördela det kompensationsstöd som regeringen har beslutat om till idrotten. Riksidrottsförbundets styrelse har fattat beslut om fördelningen av kompensationsstöd till idrottsföreningar.

Summerat för 2020 till och med april 2021 har över 5 500 unika föreningar i Sverige ansökt om 3,6 miljarder kronor i kompensationsstöd utan att kostnader för personal eller uteblivna sponsor- och mediaintäkter har räknats med. Riksidrottsförbundet har ungefär kunnat täcka halva det behovet via kompensationsstödet.

- RF-SISU Jämtland Härjedalens uppdrag är att stötta den ideella föreningsidrotten på alla nivåer. I samverkan med regioner och kommuner, förbund och föreningar jobbar vi för stödja en återstart av föreningslivet. Statens stöd i form av kompensationsstödet är en mycket viktig ingrediens, säger Anna Ottosson Blixth som är distriktsidrottschef.

Här hittar du lista med fördelning av stöd per idrottsförening som tilldelas stöd direkt från Riksidrottsförbundet, 2349 idrottsföreningar. (länk till excelfil på rf.se)

Resterande föreningar har sökt via sitt specialidrottsförbund och får besked från specialidrottsförbundet.

För mer information kontakta.

Anna Ottosson Blixth
Distriktsidrottschef RF-SISU Jämtland Härjedalen
070-6090076