Hem / Egna nyheter / 2021 / Fokus på jämställdhet under 2021

Fokus på jämställdhet under 2021

40 år sedan Vasaloppet öppnades för kvinnor blir startskottet för Jämställdhetsvecka, en hyllning av internationella kvinnodagen och 100-årsjubileet av kvinnlig rösträtt. Vi har pratat jämställdhet med Gunborg Gissler, erfaren styrelserepresentant.

Gunborg Gissler, har suttit i en rad olika styrelser sedan mitten på 70-talet. Det började med Brunflo Sim och Livräddningssällskapet, SLS, sedan har det rullat på. Som Gunborg sa, sitter man i en styrelse blir det ofta flera. Idag är hon bl.a. ordförande i Dansföreningen Jämtflammorna och kassör i Gymnastikförbundet Mitt.

Vad är en jämställd styrelse för dig?

Jag har suttit i styrelser där det har varit lika många kvinnor och män men även de som har varit helt mansdominerade och min erfarenhet är att jämställdhet inte handlar om antalet kvinnor och män i styrelsen, utan hur väl arbetet fungerar. För att uppnå jämställdhet behöver alla i styrelsen och verksamheten förstått vad vi menar med jämställdhet och ha samma målsättning med arbetet.

En styrelse behöver en mix av personer av olika ålder, kön och kompetens för att fungera bra. Styrelsens uppdrag och deras vilja att förändra är en bra utgångspunkt för framgångsrikt jämställdhetsarbete.

Vad har förändrats sedan 70-talet?

Den största förändringen under min nästan 50-åriga erfarenhet av styrelsearbete är att idag är det mindre strikt och att styrelseordföranden ser till att alla får komma till tals och uttrycka sina åsikter.

Behövs jämställdhet för framgångsrik idrott?

Min känsla är att problematiken med ojämställdhet är mest utbredd inom lagidrotten, där herrlagen historiskt alltid har prioriterats. För att tjejerna ska nå samma framgång som killarna behöver de såklart få samma förutsättningar och får utöva sin idrott på lika villkor.

Har gymnastiken en omvänd jämställdhetsproblematik?

Absolut, de aktiva är övervägande tjejer. Vi har några barn- och ungdomstränare som är killar men ingen inom vuxengruppen och vi har endast ett fåtal män i styrelsen. Men som sagt det handlar mer om hur vi arbetar med frågan än att vi är exakt lika många av varje kön.

Vad är dina tankar om framtiden?

Att skapa jämställdhet tar tid. Fortsätter man i gamla hjulspår år efter år, är det svårt att få till stånd någon förändring. Det krävs en inställningsförändring för att vi ska skapa ett jämställt samhälle och jämställd idrott. Men jag tror att vi är på rätt väg!