Hem / Egna nyheter / 2021 / Ett år med corona – maj 2021

Ett år med corona – maj 2021

Corona och restriktionerna har varit mycket begränsande för idrottsrörelsen. RF har därför tagit fram en rapport för att ge en samlad och nyanserad bild av pandemins påverkan på idrottsrörelsen.

Vi har sammanställt rapporten för distriktet Jämtland-Härjedalen. 

De negativa ekonomiska effekterna slog som hårdast under den första vågen av pandemin och har minskat något sedan dess. Däremot har ovissheten vuxit tillsammans med oron för att många inte kommer tillbaka till idrotten när den väl kan starta igen. Oron är särskilt stor för ungdomar och unga vuxna som inte fått träna och tävla på lång tid och dessutom haft distansundervisning eller hemarbete. 

Många föreningar har anpassat sin verksamhet, hållit igång med alternativ träning, hittat nya former för både digitala tävlingar och digital utbildning. Vissa idrotter har mött nya målgrupper, inte minst de idrotter som har sin idrottsarena i naturen. Vi kan se många goda exempel i vårt distrikt med både digital distansträning, utomhusvarianter av traditionella inomhusidrotter och anpassning av träning för mindre grupper. 

Föreningarnas motståndskraft har prövats under året och oron för att man inte ska orka starta om, få tillbaka ledare och funktionärer är stor. Enligt den här rapporten har idrottsföreningarna i vårt distrikt haft det svårare än de på riksnivå att behålla funktionärer men lättare än övriga landet att behålla sina ledare.

Riksidrottsförbundets rapport visar signaler på att alltför många, i synnerhet barn och ungdomar, inte kommer att hitta tillbaka till idrotten efter pandemin. Risken är stor att det är de barn och ungdomar som behöver idrotten allra mest som inte kommer tillbaka till idrotten och att de föreningar som tidigare har lockat den målgruppen kommer vara kraftigt försvagade.

Resultatet är snarlikt i hela vårt avlånga land. Idrottsföreningarna i distrikt Jämtland-Härjedalen visar lite mer positiva siffror än rikssnittet i vissa frågor. Underlaget är dock för litet för att dra långtgående slutsatser men det skulle kunna bero på att vi har en stor andel utomhusidrotter.

Ett år med Corona för RF-SISU JH.pdf