Hem / Egna nyheter / 2021 / En vecka kvar till Idrottens dag i skolan – den 24/9 händer det!

En vecka kvar till Idrottens dag i skolan – den 24/9 händer det!

120 minuters idrott, rörelseaktiviteter och lekar står på agendan för ett 20-tal skolor runt om länet nästa fredag. Skolor genomför dagen i egen regi och vissa av dem gästas av lokala idrottsföreningar.

Detta görs samtidigt med hundratals andra skolor i Sverige och flera tusen i Europa. I Sverige beräknas cirka 80 000 elever vara aktiva och stå upp för jämlika hälsa, varav dryga 3000 i vårt distrikt där samtliga kommuner finns representerade.  

Målet med dagen är att fler ska börja vilja och kunna idrotta, hela livet. Det är också en dag för att höja kunskapen om problemet med stillasittande – ett samhällsproblem som går ut över såväl folkhälsa och samhällsekonomi som individens möjlighet att delta fullt ut i livet. Läs mer om vikten av ökad fysisk aktivitet och rörelse. 

Satsningen är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport. 28 EU-länder r med och aktiverar sig.  

Vi vet att rörelse är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa, samtidigt visarforskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44 % av pojkarna och 22 % av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Siffrorna kan vara olika men tyvärr verkar trend bli sämre – något vi som samhälle är skyldiga att ändra på! 

Utvärdering från förra året 

Förra årets genomförande blev en succé med fler än 1000 aktiva barn samtidigt runt om Jämtland-Härjedalen. 10 skolor i vårt distrikt stod upp för att alla barn har rätt till ett rörelserikt liv, fylld med hälsa och idrott. Elevledda aktiviteter, dialoger med kommunpolitiker, idrottsföreningar som skapade prova-på tillfällen och andra rörelseaktiviteter bidrog till att elever på skolor i de yngre åldrarna ville, vågade och kunde vara med och röra på sig. Elever, föreningar och lärare tyckte att dagen var mycket bra - de kom med värdefulla inspel inför framtida insatser och arbete. De kände också en vilja av att samarbeta mer under och i anslutning till skoldagen såsom på raster och under fritids samt på friluftsdagar. Skolorna upplevde helt klart att elever som vanligtvis inte brukar vara aktiva, hade varit det under dagen.