Hem / Egna nyheter / 2021 / Digitalt informationsmöte - träning för barn och ungdomar kan starta igen

Digitalt informationsmöte - träning för barn och ungdomar kan starta igen

Vi bjuder in till en kortare digital informationsträff gällande förtydliganden av pandemilagen och allmänna råd till idrottsföreningar. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor. Mötet äger rum måndagen den 25 januari kl.12.15-12.45.  Klicka här för att delta i mötet.

Har ni redan nu frågor eller funderingar kring detta är ni välkommen maila in dem i förväg till This is a mailto link

Träning för barn- och ungdomar kan starta igen!
Regeringen meddelade den 21 jan att de väljer att förlänga rekommendationen om att icke-nödvändig verksamheter som drivs av staten, regioner eller kommuner fortsatt bör hållas stängd men att aktiviteter för barn födda 2005 eller senare undantas. Idrotts-, fritids- och kulturverksamhet för barn födda 2005 eller senare, såväl inomhus som utomhus, ska kunna bedrivas. Verksamheter utomhus kan fortsätta för alla, om anläggningarna kan hållas öppna på ett smittsäkert sätt.

Verksamheten ska bedrivas ansvarsfullt och i enlighet med pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

De statliga rekommendationerna förlängs till den 7 februari. Det är fortsatt upp till varje kommun att besluta vad icke-nödvändig verksamhet är och hur de väljer att ha öppet i sina anläggningar. Se vad som gäller i din kommun

För idrottsföreningar, idrottsledare och varje enskild aktiv gäller som tidigare att följa pandemilagen och Allmänna råd till idrottsföreningar

Pandemilagen - särskilda begränsningar för gym, sportanläggningar och badhus
Pandemilagen gäller från 10 jan. I lagen finns särskilda begränsningar för gym, sportanläggningar, badhus och andra platser för fritidsverksamhet som är öppna för allmänheten.

Den första frågan att ställa sig är om pandemilagen (med dess förordning och föreskrifter) gäller för föreningens verksamhet?
Om lokalen eller anläggningen används för idrottsverksamhet är det en plats som omfattas av lagen. Om föreningen i dessa lokaler eller anläggningar erbjuder verksamhet för sina medlemmar, om än uppdelade i fasta träningsgrupper, är lokalen eller anläggningen att anse som öppen för allmänheten. Det gäller oavsett om lokalen eller anläggningen är offentligt ägd eller privatägd. Idrottsverksamhet i lokaler eller anläggningar öppna för allmänheten omfattas av pandemilagen.

Vem är ansvarig för att pandemilagen efterlevs i anläggningen/lokalerna?

  • Föreningen är ansvarig om föreningen varaktigt och på heltid hyr lokal eller anläggning för idrottsverksamhet
  • Fastighetsägaren är ansvarig om föreningen hyr lokal eller anläggning för kortare tid, t.ex. några timmar per vecka.
  • Om fastighetsägaren är ansvarig ska föreningen följa fastighetsägarens informationer utifrån pandemilagen

 

Läs mer på RF:s FAQ, Den nya pandemilagen gäller från 10 januari 2021. Vad innebär den för idrotten?

Oavsett om föreningens verksamhet omfattas av pandemilagen eller inte ska föreningen bedriva sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Om du har idrottsspecifika frågor kan du vända dig till ditt specialidrottsförbund eller kontakta RF:s arbetsgrupp för coronafrågor, This is a mailto link.