Hem / Egna nyheter / 2021 / Dålig återväxt i pandemins spår – vi är alla oroliga för ungdomarna

Dålig återväxt i pandemins spår – vi är alla oroliga för ungdomarna

En undersökning från Riksidrottsförbundet (RF) visar att inomhusidrotter tappat mer än 20 procent av sina deltagartillfällen under 2020.

Coronapandemin har slagit hårt mot idrotten. Endast barn har kunnat träna frekvent och vi upplever återväxten i de äldre målgrupperna som ett mycket stort problem.  De ungdomar vi verkligen behöver vara oroliga för är de i yngre tonåren.

RF undersökning, som publicerades i maj 2021, grundar sig delvis på aktivitetsstödet (LOK). Där kan man bl.a.se att gymnastik, kampsport och innebandy alla tappat mer än 30 % av sina deltagartillfällen fram till och med vt. 2021 jämfört med 2019 i Jämtland-Härjedalen. Det överlägset största tappet i vårt distrikt vad gäller deltagartillfällen uppvisar Parasport och skyttesporten med - 89 %. I Jämtland-Härjedalen signalerar också många idrotter att man har stora problem att få ledare till sina lag när man nu skall starta upp sin verksamhet. Men det finns faktiskt också vinnare i denna pandemi. Konståkningen har ökat sina aktiviteter med 30 % och bandyn har ökat med hela 56 %.

Om man ser till idrotten i Sverige som helhet är siffrorna skrämmande. I åldersgruppen 7–12 år är minskningen 16 %, 13–16 år 14 %, 17–20 år 21 % och i åldersgruppen 21–25 år är siffran hela 38 %! Dessa siffror stämmer väl med den minskning vi också kan se i Jämtland-Härjedalen.

59 % av specialidrottsförbunden svarade ja på att de har tappat medlemmar i åldrarna 13–25 år. Mest tydligt är det bland pojkar. Man framhåller också att dessa ungdomar är en viktig rekryteringsbas både för vår elit- och breddverksamhet. I slutänden finns det också risk att underlaget för våra kommande landslag tunnas ut. Eftersom ungdomarna i denna åldersgrupp har tappat kontakt med idrotten får det konsekvenser inte bara ur ett idrottsligt perspektiv utan också ur ett folkhälsoperspektiv.

RF och regeringen har kommit i gång med ett återstartsstöd till specialidrottsförbunden och föreningar. Det kan i längden hjälpa förbunden och föreningarna rida ut de ekonomiska tappen de fått utstå. Stödet kan också underlätta i arbetet med att rekrytera ungdomar och ledare. Viktigt är att stödet verkligen når fram till våra föreningar och inte stannar långt uppe i idrottshierarkin.

Pengarna kan investeras i att sänka priser på utbildningar, bedriva uppsökande verksamhet och prova-på-aktiviteter.  Men det kommer ta tid innan idrotten återhämtar sig från pandemin. Stödet får inte bara bli en dagslända. Vi måste jobba långsiktigt.

Att nu få tillbaka ungdomarna är inte bara en utmaning för idrotten utan för hela samhället. Nu måste alla goda krafter sluta sig samman och hjälpas åt. Vi måste ta det här på allvar. Barn och ungdomar måste få en aktiv fritid, vilket idrotten kan bidra till. Att få tillbaka ungdomar är inte bara en utmaning för idrotten utan för hela samhället. Det kan kopplas till folkhälsoperspektivet.

 Och till sist - Du som har barn och ungdomar inom idrotten, skall du inte själv bli ledare? Alla behövs om vi skall kunna få tillbaka de barn och ungdomar som idrotten förlorat under pandemin.

Styrelsen RF-SISU Jämtland-Härjedalen

Rapport om LOK-stödet våren 2021

Siffrorna för Jämtland-Härjedalen

Mediainlägg:
Pandemin har slagit hårt mot idrotten: "Vart femte barn har försvunnit" - P4 Jämtland | Sveriges Radio

Pandemin: Inomhusidrotter de stora förlorarna | SVT Nyheter

Vill ungdomarna komma tillbaka till idrotten? | Idrottens Affärer (idrottensaffarer.se)