Hem / Egna nyheter / 2021 / Besök av landshövdingen, 40års-firande, nysatsning på medlemsvärvning och Street Games – ÖFFK är på gång, vi har pratat med klubbens fäktmästare Bengt Boogh.

Besök av landshövdingen, 40års-firande, nysatsning på medlemsvärvning och Street Games – ÖFFK är på gång, vi har pratat med klubbens fäktmästare Bengt Boogh.

I samband med Östersund- Frösö Fäktklubbs årsmöte hedrade Jämtlands läns landshövding Marita Ljung fäktklubben med ett besök, anledningen till besöket var att klubben har tilldelats en fana av stiftelsen för Sveriges Nationaldag.

Stiftelsen Sveriges Nationaldag delar varje år ut ett antal fanor till föreningar och organisationer i landet och arbetar för att synliggöra de grundläggande värden som demokrati och rättvisa, yttrande och tryckfrihet, fred och frihet.

”Klubben fyller 40 år inom kort och vi har under hela den tiden jobbat med barn och ungdomar utifrån deras egna ambition och mål. Det tänker ÖFFK fortsätta med mot nya mål och fler ungdomar som ska få samma chans att prova på något nytt säger klubbens fäktmästare Bengt Boogh.

”Nu har coronan varit ett hinder i det uppsökande arbetet på skolor som annars är en stor del i klubbens verksamhet. Men till hösten blir det en nysatsning på medlemsvärvning och barn och ungdomar, skolsamverkan har genomförts tidigare i mycket stor omfattning. I Jämtland har ca: 4500 barn och ungdomar under åren 2016-2017 i fem kommuner provat på fäktning, en satsning som inte har en motsvarighet i Sverige av andra fäktklubbar.

Ni kommer även delta i Street Games i Torvalla under sommarlovet. Varför gör ni det?
”Vi vill sprida fäktsporten, möta nya målgrupper, nå ut i nya områden och till fler ungdomar. Det är svårt att nå fram till ungdomar men vi tror att detta kan vara ett bra tillfälle genom att möta ungdomarna där dom är.”

Mer om Street Games