Hem / Egna nyheter / 2021 / Återstartsstöd

Återstartsstöd

Arbetet med återstart pågår i allra högsta grad i länets 400 idrottsföreningar. För att stödja återstarten har staten gått in med stöd till idrotten där 220 miljoner har betalats ut till SF:en som ett återstartstöd.

Samtliga SF har lämnat in återstartsplaner som blivit godkända av RF. Därmed kan ni som förening vända er till ert SF för att få information om vilket stöd som finns för ert återstartsarbete.

Kom också ihåg att ni genom folkbildning i lärgrupper, med stöd av RF-SISU Jämtland-Härjedalen, kan lägga upp planen för att på bästa sätt få fart på verksamheten igen. Om du är engagerad i en förening, hör av dig till oss för vägledning. Här finns material att utgå ifrån:

Lärgruppsplan, återstart i förening

Dialogduk, återstart i förening

https://www.rf.se/aterstart/