Hem / Egna nyheter / 2021 / Ängsmogården en del av Rörelsesatsning i skolan
  • 180215 Barn deltar i Svenska Skidförbundets projekt Alla barn har rätt den 15 februari 2018 i Östersund. Foto: Marie Birkl / BILDBYRÅN / Cop 235 Foto: MARIE BIRKL
  • 180215 Barn deltar i Svenska Skidförbundets projekt Alla barn har rätt den 15 februari 2018 i Östersund. Foto: Marie Birkl / BILDBYRÅN / Cop 235 Foto: MARIE BIRKL

Ängsmogården en del av Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan är där skolan och idrottsrörelsen tillsammans skapar bättre förutsättningar för fler barn ska vilja, våga och kunna vara fysiskt aktiva och förknippa idrott med något lustfyllt.

Inom verksamhetsområdet Rörelsesatsning i skolan skapar skolan och idrottsrörelsen tillsammans bättre förutsättningar för fler barn ska vilja, våga och kunna vara fysiskt aktiva och förknippa idrott med något lustfyllt. Att idrott och rörelseaktiviteter leder till positiva effekter för social, fysisk och psykisk hälsa är något vi är väl medvetna omÄndå kan det vara utmanande.  
 
Det handlar om att kunna skapa utmaningar, träningar och lärandesituationer där människor får utveckla motivation genom att vara med och påverka. Att utveckla självförtroende inom idrott och rörelse genom att anpassa nivån på utmaningarna och göra så att fler kan vara aktiva samtidigt vilket skapar en känsla av att inte vara observerad av en större massa. Det är principer som kan översättas till andra verksamheter när vi håller på att lära oss något  en grundläggande nivå.  
Ifall även den fysiska kompetensen utvecklas med samma principer och även genom att testa på flera olika rörelsefärdigheter i olika miljöer året runt - då kommer människor kunna hitta det som passar dem bäst för en tid. När de sedan vill göra någon annan rörelseaktivitet eller idrott har de fått grundläggande kompetens att faktiskt kunna göra det, vilket innebär att tröskeln för att vidare till en ny aktivitet är mindre och sannolikheten att stanna kvar inom idrottsrörelsen större 
 
Idrottsrörelsen och skolan samarbetar för att det är två arenor som vill skapa hållbara samhällsmedborgare i framtiden. I båda verksamheterna värdesätts kunskap genom att barn får lära sig demokrati, gemenskap, delaktighet och där alla ska kunna uppleva glädje och trygghet. Att lära sig att skriva, läsa och räkna är lika viktigt som att lära sig att röra på sig för att kunna delta i samhällen på ett hållbart sätt. Det får samtidigt stora hälsoekonomiska vinster. Ifall alla som möter och är med barn tar ansvar och värdesätter akademisk förståelse som rörelseförståelse går vi i riktning mot en bättre hälsa och ljusare framtid.  
 
Ängsmogården är en grundskola i Östersunds kommun, de och flera andra skolor i distriktet jobbar aktivt hela året med att erbjuda och uppmuntra till hälsofrämjande rörelseaktiviteter och idrott i anslutning till skoldagen. Vi stödjer deras fantastiska arbete med inspiration, material, handlingsplaner, utbildningar och inte minst samverkan med idrottsföreningar. 
 
Lyssna på P4 Jämtlands radioinslag:https://sverigesradio.se/artikel/tre-timmar-langdskidakning-i-veckan-pa-skolschemat