Hem / Egna nyheter / 2021 / 25 föreningar i Jämtland Härjedalen får dela på drygt 400 000 kr i verksamhetsstöd för äldre

25 föreningar i Jämtland Härjedalen får dela på drygt 400 000 kr i verksamhetsstöd för äldre

Riksidrottsförbundet har beslutat att bevilja totalt 24 miljoner kronor i verksamhetsstöd till idrottsföreningar som bedriver verksamhet för personer 65 år och äldre.

Syftet med stödet är att ge föreningar förutsättningar att bedriva och utveckla verksamheten för målgruppen. Stödet är en engångsföreteelse och hanterades i en ansökningsomgång.

Under perioden 1 oktober 2020 till 31 januari 2021 kunde idrottsföreningar som bedriver verksamhet för äldre ansöka om verksamhetsstödet. Totalt 1 521 idrottsföreningar inkom med fullständiga ansökningar och bedömdes uppfylla villkoren för stödet. Dessa föreningar har redan beviljats ett grundstöd på 3 000 kronor. Nu betalas det som återstår av de 24 miljoner kronorna ut till dessa 1 521 föreningar. Fördelningen baseras på föreningens antal aktiva medlemmar i målgruppen, hur frekvent föreningen bedrivit verksamhet för målgruppen samt antal olika aktiviteter som föreningen erbjuder. 

För det totala stödet per sökande förening blev utdelningen i Jämtland Härjedalen riktigt bra. Genomsnittsstödet blev cirka 16 500 kr och det lägsta beloppet var 10 500 kr och det högsta 27 000 kr. Detta är självklart ett tacksamt tillskott i denna tuffa tid. 

”- I idrottsrörelsen sker ett stort förändringsarbete som ska leda till att fler ska vilja och kunna idrott i förening hela livet”, säger Anna Ottosson Blixth, distriktsidrottschef Jämtland Härjedalen.  ”- Vi har många föreningar i Jämtland Härjedalen som gör ett fantastiskt jobb med att erbjuda även den äldre målgruppen idrottsaktiviteter, en verksamhet som normalt sätt inte uppmärksammas. Därför är det extra kul att de föreningar som sökt det här verksamhetsstödet nu uppmärksammas och belönas för sitt arbete. ” 

Här ser ni hur verksamhetsstödet fördelas per idrottsförening, kommun och idrott.

Stödet kommer att betalas ut till berörda föreningar under de kommande veckorna via IdrottOnline Idrottsmedel. 

Frågor om verksamhetsstödet kan ställas till This is a mailto link

 
Övriga frågor kan ställas till: 

Anna Ottosson Blixth
Distriktsidrottschef 
RF-SISU Jämtland Härjedalen
Tel 070-6090076 
e-post This is a mailto link