Hem / Egna nyheter / Rapport från Riksidrottsforum 7-8 november 2020

Rapport från Riksidrottsforum 7-8 november 2020

Riksidrottsforum, RIF, är mötesplatsen för förtroendevalda och chefer i RF och SISU:s medlemsförbund. Där diskuteras för idrotten viktiga gemensamma frågor. Vår ordförande deltog och vi fick chansen att ställa tre snabba frågor till honom.

Vilka frågor diskuterades på RIF?
De frågor som diskuterades på mötet via ett flertal digitala arbetspass rörde sig mycket om Corona utvecklingsscenarios och de konsekvenser som respektive scenario kan komma att medföra för hela idrottsrörelsen. Därefter ekonomiska stödformer 2022-2023 samt det uppdrag som finns gällande översyn av det uppdrag och arbetssätt RF/SISU/SF/distrikt. Parasportrörelsen inom idrottsrörelsen var sista punkten på lördagen.

Under söndagen avhandlades ny antidopingorganisation. Det pratades också om strategi 2025 och de mål och utvecklingsresor som gäller just nu och förslag till en del förändringar av utvecklings resorna för de närmaste två åren. Sen tillkom ytterligare några workshops om gemensam olycksfallsförsäkring, översyn av röstlängd och nytt elitidrottsprogram. Vi hade späckade dagar som var mycket intressanta.

Vad tog du med dig?
För egen del tar jag med mig vikten att återstarta efter Corona med fokus på folkhälsan och att rekrytera och behålla barn och ungdom inom idrottsrörelsen.

Vad rör/kan vara intressant för föreningarna i Jämtland Härjedalen?
Det kommer att krävas mycket stöd till idrottsrörelsen under troligtvis hela 2021, då den allmänna tron just nu är att det tyvärr ser ut att bli en utdragen process innan vi är igenom pandemin. De stödpengarna som diskuteras kommer vara fortsatt mycket viktiga för distriktets idrottsföreningar.

Jag vill passa på att tacka er som deltog i vår digitala SDF konferens för några veckor och lämnade värdefull input till våra diskussioner.

Det var också intressant att lyssna på hur tankar och diskussioner gällande hur paraidrotten skall integreras inom respektive SF och den rollfördelning vi kan se framför oss där RF-SISU distrikten mest troligt kommer ha en viktig stödjande roll över tid.

Är du intresserad och vill läsa mer? Klicka här