Hem / Egna nyheter / Månadens bästa - Ope IF
  • Anna-Karin och Christer Foto:
  • 1 ope if Foto:
  • Glada Ope IF medlemmar Foto:

Månadens bästa - Ope IF

Varje månad utser vi på RF-SISU Jämtland-Härjedalen ”månadens bästa”. Det kan vara en förening, en föreningsledare, ett lag eller en anställd, det gemensamma är att de är förebilder som gör bra saker i enlighet med strategi 2025.

Månadens bästa i september är Ope IF som tredje förening i landet och första förening i Norrland som lyckades genomföra Svenska Fotbollsförbundets arbete diplomerad förening. De har under många år arbetat med sin föreningsutveckling men under de senaste 15 månaderna har de intensifierat arbetet och nu är de diplomerade! Vi fick chansen att intervjua Ope IF:s ordföranden Christer Thylin.

Den självklara frågan; Hur känns det att vara den tredje föreningen i landet som klarar att genomföra SvFF:s Diplomerad förening?

-          Vi är stolta o glada givetvis men inte nöjda. Det här är bara början på en resa där vi måste dels vidmakthålla det vi gjort men även vidareutveckla.   

Vad innebär detta konkret i er verksamheten?

-          Det är en kvalitetsstämpel över alla ingående delar i diplomeringen. Vi är alldeles övertygade om att diplomeringen ger oss fördelar i umgänget med våra samarbetspartner, spelare och ledare. Viktigt för oss att vi har planer för hur vi jobbar tillsammans ideellt, uppträder och hur vi jobbar när något går snett. Allt vilar på våra värdeord, GLÄDJE, KAMRATSKAP och ENGAGEMANG. Det ska spegla oss både internt och externt. 

Vad är knepet för att få med sig alla i föreningen på tåget? Allt ifrån domare till föräldrar, aktiva och ledare.

-          Alla har fått tycka till, vi har en anonym självskattnings enkät som är vårt verktyg. Den ger oss mycket bra underlag för förändring och förbättring. Tanken är att använda denna vartannat år och på så sätt ta till oss synpunkter och förbättrar.

-          En viktig del av föreningens arbete har alltid varit att utbilda sina tränare utifrån rätt utbildningsnivå. Vi har en Spelarutbildningsplan som en av hörnstenarna i verksamheten som vi har arbetet med under flera år och kontinuerligt reviderar och förbättrar.

En del av spelarutbildningsplanen går ut på att ta fram planer om att skapa trygga idrottsmiljöer och hur man upptäcker att miljön kanske inte är trygg. Hur gör ni?

-          Det finns en framtagen agenda hur vi arbetar med mobbning, kränkande behandling mm. Varje lag har utsett en trygghetsansvarig som ansvarar i sitt lag. Det finns ett förebyggande arbete, men även tydlighet i vad som ska göras om det till exempel uppstår mobbningssituationer.

Varför ska fler föreningar genomföra diplomerad förening?

-          För att få en struktur på sin förening som inte är namnberoende samt tydlighet kring föreningens värderingar. Vi har ett mål att fler ska spela länge, vill eller kan du inte vara aktiv längre så finns andra roller för dig, på så sätt kan man fånga upp framtida ledare.  

-          Vi delar gärna med oss till föreningar som vill ta del av den erfarenhet som vi har skapat.

 

Både Fotbollsförbundet och Östersundsposten har skrivit artiklar om diplomeringen läs mer här:

https://aktiva.svenskfotboll.se/nyheter/2020/9/tredje-diplomerade-foreningen/?fbclid=IwAR0eHNWuI5Hc3jY4MBsI9IWyMo8QeJwUqrHb7P8X5jW5feMl2h9797eERx8  

https://www.op.se/artikel/ope-if-diplomerade-av-svff-tredje-foreningen-i-sverige-som-far-utmarkelsen?referrer=app

 

Här kan du läsa mer om diplomerad förening:
https://aktiva.svenskfotboll.se/forening/diplomerad-forening/

 

Foton:
Peter Landström, SvFF och Anna-Karin Broström, Ope IF
Christer Thylin, ordförande i Ope IF
Leif Danielsson. RF-SISU Jämtland-Härjedalen, fotograf och med på bild.