Hem / Egna nyheter / Idag börjar de nya nationella allmänna råden att gälla

Idag börjar de nya nationella allmänna råden att gälla

Från idag den 14 december 2020 börjar nya nationella allmänna råd att gälla. För Jämtland-Härjedalens del innebär det bland annat begränsningar i utövandet för ungdomar födda 2004 och äldre, se ytterligare information på vår hemsida.

Här ger RF-SISU Jämtland-Härjedalens distriktsidrottschef Anna Ottosson-Blixt ett förtydligade kring riktlinjerna och ger svar på frågor. Vi har samlad de vanligaste frågorna i vår FAQ-  och de allmänna råden finner du här 

 

 

För idrottsrörelsen och innebär det att personer födda 2004 (dvs. äldre ungdomar, vuxna och äldre) eller tidigare kan träna på ett sätt som minimerar risken för smitta om de: 

1. hålla avstånd till varandra, 
2. inte dela utrustning med varandra, 
3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus, 
4. undvika gemensamma omklädningsrum, 
5. resa till och från aktiviteten individuellt, och 
6. utföra aktiviteten i mindre grupper,  

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.  
 
För idrottsspecifika riktlinjer kopplat till de allmänna råden hänvisar vi till respektive specialidrottsförbund. 

 

Vi har samlad de vanligaste frågorna i vår FAQ- som typ denna nedan, de allmänna råden finner du här  

Enligt de nya nationella råden får barn födda 2005 eller senare delta i enstaka matcher och tävlingar. Vad innebär det? 

Folkhälsomyndigheten menar att ett typexempel på enstaka match eller tävling kan vara att två spelare eller lag inom samma region möts i en match, eller att en tävling i en individuell idrott hålls med enbart lokala deltagare. 

Cuper eller turneringar är enligt Folkhälsomyndigheten inte enstaka matcher eller tävlingar och bör därmed undvikas även för barn födda 2005 eller senare. Folkhälsomyndigheten anser inte heller att organiserat seriespel med regelbundna matcher eller tävlingar bör genomföras. 

Folkhälsomyndigheten gör inte skillnad på lagidrotter eller individuella idrotter, och heller ingen skillnad på kontaktidrotter och andra idrotter. 

Folkhälsomyndigheten vill med begreppet enstaka förtydliga att en match eller tävling i sig, inklusive oundviklig kontakt mellan utövarna, inte behöver innebära någon avsevärt förhöjd risk i denna åldersgrupp förutsatt att man följer de allmänna råden i övrigt. 

Samtidigt finns allmänna råd om att undvika nya nära kontakter som gör att evenemang som lockar många deltagare eller åskådare inte bör genomföras. Det viktiga ur smittskyddssynpunkt är att begränsa antalet personer som samlas vid varje tillfälle och att antalet nya kontakter därmed begränsas. För åldersgruppen 2005 och yngre innebär det oftast att man måste ta hänsyn till medföljande föräldrar, tränare med flera. 

Många evenemang som skulle kunna omfattas av begreppet enstakabegränsas dessutom genom förbudet mot fler än åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.