Hem / Egna nyheter / Från 15 juni får idrottsföreningar besked om coronastödet

Från 15 juni får idrottsföreningar besked om coronastödet

Den 15 juni börjar stödet betalas ut till idrottsföreningar som drabbats ekonomiskt av coronapandemin. Stödet baseras på hur stor förlust föreningen har gjort i förhållande till sin omsättning. Här hittar du fördelning i vårt län.

Dn 15 juni får idrottsföreningar besked om sin ansökan för att kompensera ekonomiska förluster under våren på grund av coronapandemin. Av regeringens stödpaket till idrotten om 500 miljoner kronor går 91 procent till idrottsföreningar och 9 procent till förbund och dess distrikt.

Stödet ska kompensera uteblivna intäkter och kostnader för evenemang som föreningen inte kommer undan under perioden 12 mars till 30 juni. En bärande princip för stödet är att förlusten jämförs med föreningens omsättning. Variationen av de ekonomiska konsekvenserna är stora och därmed också stödet för varje förening.

Stödet till föreningarna börjar betalas ut under måndagen och Riksidrottsförbundet räknar med att samtliga föreningar ska ha fått sitt stöd före midsommar. Att minska smittspridningen och mota pandemin är fortfarande högst prioriterat, vilket begränsar idrottsföreningarnas möjligheter att bedriva sin idrott.

Så fördelades stödet i Jämtland-Härjedalen per idrottsförening, kommun och idrott

Så fördelas stödet per idrottsförening, kommun och idrott i hela sverige

Så funkar fördelningen av kompensationsstödet