Hem / Egna nyheter / Christer ny vid rodret för RF-SISU i länet

Christer ny vid rodret för RF-SISU i länet

Den 22 april genomförde RF-SISU Jämtland-Härjedalen två årsmöten; det sista för den juridiska personen SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen, det första för den sammanlagda organisationen RF-SISU Jämtland-Härjedalen.

Som Coronaanpassning genomfördes mötet helt digitalt. Vi kopplade upp oss via Zoom och fattade beslut via Menti, en lösning som passade mycket bra. 20 ombud som representerade 18 idrotter hade kopplat upp sig tillsammans med styrelse, valberedning och ett antal ur personalen.

 

Från den 1 januari verkar vi som bekant i den sammanlagda organisationen RF-SISU Jämtland-Härjedalen, något en extrainsatt stämma under 2019 fattat beslut om. Detta var den första stämman i den nya organisationen. En logisk konsekvens är därför att lägga ner en av de tidigare två organisationerna. Detta blev därför samtidigt den sista stämman för SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen, tillika den sista stora stationen i sammanläggningsprocessen som pågått i två år. Nu återstår endast epilogen i form av att den juridiska personen SISU ska läggas ner genom likvidation varefter tillgångarna överförs till RF-SISU Jämtland-Härjedalen. Beslut om detta och vilka som ingår i likvidationsgruppen fattades därför av stämman.

 

Ny ordförande
Vid stämman valde Jan Bergström att kliva av uppdraget som ordförande efter många år som ordförande och vice ordförande. Han väljer dock att fortsätta som ledamot i styrelsen. Som ny ordförande valdes Christer Engnér, som fram till nu fungerat som vice ordförande. Christer är 55 år, bördig från Dalarna men boendes i Östersund sedan många år tillbaka. Christer har varit verksam i en lång rad idrotter - och har ett brett idrottsintresse - men har de senaste åren framför allt varit engagerad inom fotbollen och Ope IF. Christer arbetar till vardags som enhetschef på Statens servicecenter.


Christer Engnér, Ordförande RF-SISU Jämtland-Härjedalen. F
oto: Privat 

När Peja Lindholm tackar för sig valdes också Mats Karlström in som ledamot. Mats bor på Frösön, arbetar i Försvarsmakten och är engagerad framför allt inom orienteringen.