Strategi 2015 block.jpg

Strategi 2025

Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande förändringsarbete. Vårt mål är att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela livet.