Hem / Utbildning/Folkbildning / Våra utbildningar / 30 minuter idrott – digital... / Fördjupning: Idrottsvetarnas examensarbeten

Fördjupning: Idrottsvetarnas examensarbeten

För dig som vill ta del av samtliga uppsatser från Idrottsvetarlinjen 2021 vid Högskolan i Gävle, så finns de publcerade i form av korta videopresentationer i Högskolans videobibliotek.

Länk till videopresentationerna:
https://play.hig.se/channel/Examensarbete%2BIdrottsvetenskap/427222

(Så fort samtliga arbeten är godkända kommer de att publiceras på DIVA och där kan vem som helst gå in via högskolans bibliotek och leta på namn eller titel.)

Här är listan med samtliga uppsatser.

 • Johanna Larsson, Hanna Larm
  ”Vi kan ju inte ha en plexiglasskiva i fotbollsmålet” En kvalitativ intervjustudie om fotbollsföreningars hantering av coronapandemin ur ett ekonomiskt perspektiv

 • Alexander Hultman, Emil Wiklund
  Tidig specialisering inom lagidrott och dess konsekvenser. En litteraturöversikt

 • Jesper Andersson
  Är ungdomstränare utrustade för att hantera doping- och antidopingfrågor?

 • Yousef Hindi, William Bjur
  Hur påverkas sömnen av styrketräning bland män?

 • Marcus Bond, John Blomqvist
  Nutrient timing-Energikällornas påverkan på prestation och återhämtning

 • Klara Eriksson, Hanna Arvidsson
  ”Inget kan stoppa idrott, så låt inget stoppa dig” En kvalitativ intervjustudie om motivationen hos damfotbollsspelare under coronaepedemin

 • Anders Stolpe, Samuel Löfström
  Individanpassad lagspelsträning på idrottsgymnasier. Enkätstudie.

 • Linnea Dahlberg, Hilda Törner
  ”Jag valde inte rollen som föräldratränare, utan jag valde rollen som tränare” Föräldratränares erfarenheter och upplevelser

 • Johan Henriksson, Lina Öman
  Vilka förutsättningar och arbetssätt finns hos undersköterskor på äldreboenden för att främja fysisk aktivitet hos äldre? –En kvalitativ intervjustudie

 • Emmy Fransk, Emma Kjessel
  Kontorsarbetares erfarenheter kring fysisk aktivitet vid arbete hemifrån. En kvalitativ intervjustudie kring fysisk aktivitet hos kontorsarbete under covid-19