Hem / Utbildning/Folkbildning / Våra utbildningar

Utbildningar för era behov

Hur ser utvecklingsbehovet ut i just din förening? Vi hjälper er att hitta rätt utbildningsinsats utifrån era förutsättningar och mål. På den här sidan har vi listat exempel på utbildningar som kan ge dig inspiration.

Kontakta oss

Hör av dig till din idrottskonsulent när din förening planerar utveckling och utbildning. I vårt utbud finns allt ifrån korta engångskurser och webbaserade utbildningar till föreläsningar med workshops och mer djupgående processer som löper över tid. På vår söksida "Sök aktuell utbildning" hittar du de utbildningar som är datumsatta och anmälningsbara just nu. Börja med att ta kontakt med oss så planerar vi nästa steg tillsammans.

Länk till Kontakta idrottskonsulent  

Länk till Sök aktuell utbildning 

Länk för att ladda ned säsongens kursblad

Länk för att ladda ned vår utbildningskatalog 

Här nedan ser du våra olika utbildningsområden och inriktningar. Utbildningsinsatser kan även skräddarsys och kombineras med workshops etc. För generella frågor om vårt utbildningsutbud, välkommen att kontakta verksamhetschef This is a mailto link

Trygg idrott

Skapa trygga idrottsmiljöer
Föreningen arbetar förebyggande med rutiner och handlingsplaner kring mobbning, trakasserier, våld och övergrepp.

Världens bästa idrottsförälder
Föreläsning om hur vuxna stödjer barn att bli vinnare i livet genom idrott.

#skippaattityden
Det ska kännas bra att komma till träningen. Låt vår ambassadör leda korta workshops i samband med träning där gruppdeltagarna själva diskuterar och bestämmer hur de vill vara mot varandra. 

Barnens spelregler
Hur kan föreningen på bästa sätt se till att följa Barnkonventionen i sin verksamhet – lär dig mer om spelreglerna som sätter barnets bästa i centrum.

Registerutdrag – hur går det till?
Från 1 januari 2020 ska föreningar begära ett s.k. begränsat registerutdrag av de ledare som regelbundet möter barn i sitt uppdrag. Vi hjälper er att komma igång och ta fram hållbara rutiner.

High five
En process för er som vill arbeta för en hållbar, trygg idrottsmiljö i föreningen – High Five är en metod som genomförs i samarbete med Rädda Barnen.

Jämställdhet 

Fifty/Fifty 
En webbaserad utbildning som riktar sig till förenings- och förbundsstyrelser. Utbildningen ger dig och din förening mer kunskap om varför det är viktigt att jobba med jämställdhet och vilka vinster det ger både föreningen och individerna. Länk till mer info om Fifty/Fifty

Ledar- och tränarutbildningar 

Introduktionsutbildning för tränare 
Helt webbaserad utbildning som ger en inblick i ett spännande och stimulerande uppdrag. Du genomför den ensam eller tillsammans i föreningen.

Grundutbildning för tränare
Webbaserad utbildning i kombination med fysiska träffar som ger en bra grund för dig som är eller ska bli tränare oavsett idrott.

Fortsättningsutbildning för tränare
Webbaserad utbildning i kombination med fysiska träffar som ger en fördjupad kunskap och möjlighet att utveckla din tränarroll oavsett idrott.

Den förutsägbara ledaren
Hur ett tydligt och konsekvent ledarskap underlättar för många barn och unga, både med och utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Effektivt ledarskap
Få fungerande verktyg där vi utgår ifrån ett grundperspektiv kring barn och unga med särskilda behov men som blir en tillgång i att möta hela din träningsgrupp.

IdrottOnline

IdrottOnline Admin
Grund - Introduktion, information och inspiration kring medlemsregistret i IdrottOnline.
Fortsättning - Förfjupning för dig som ska administrera och ha ett övergripande ansvar för medlemsregistret och övriga administrativa moduler i IdrottOnline.

IdrottOnline - LOK-stödsverkstad
Genomgång och praktisk arbete i förenings LOK-stödsmodul där vi bl.a. lägger till grupper och aktiviteter mm.

Skatter och avgifter

Idrottsföreningen lämnar kontrolluppgift (Skatteverkets webbutbildning)
Vad är det som gäller när när en idrottsförening lämnar kontrolluppgifter för de idrottsutövare eller övriga anställda som föreningen har betalat ut ersättning till?

Idrottsföreningen som arbetsgivare (Skatteverkets webbutbildning)
Få koll på om och hur din idrottsföreningen ska redovisa skatter och avgifter samt vad som gäller för arvoden, tävlingsvinster etc.

Föreningskunskap

Introduktionsutbildning för föreningsledare
Helt webbaserad utbildning för dig som vill få en inblick i olika ledaruppdrag utanför själva idrottsutövandet. 

Grundutbildning för föreningsledare
Webbaserad utbildning i kombination med fysiska träffar som ger en bra bas för ditt fortsatta arbete som föreningsledare/organisationsledare. 

Målstegen 
Genom ett processarbete arbetar föreningen fram och förankrar styrdokument såsom, vision, värdegrund och verksamhetsidé.

Fler gör mindre
En utvecklingsprocess där målet är att få fler ideella krafter till föreningen.

Idrottsevenemang

Idrottsevenemang - handledning från start till mål
Sätt mål och arbeta metodiskt med föreningens organisation kring en tävling, cup eller mästerskap. Utgår från webbmaterialet Idrottsevenemang - handledning från start till mål (öppnas i nytt fönster)

Värdskap för volontärer och funktionärer
En workshop för volontärer och funktionärer i att stärka upp service och bemötande kring ett idrottsevenemang. Utgår ifrån webbmaterialet Volontärens värdskap - Hjärtat i evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Publikvärd
En webbutbildning som riktar sig till dig som vid ett idrottsevenemang har uppdrag och arbetsuppgifter kring det som kan påverka trygghet och säkerhet på arenan. Utgår från webbmaterialet Utbildning för publikvärd (öppnas i nytt fönster) 

Idrottsskador och rehab

Akut skadebehandling
Praktisk genomgång i hur man tar hand om och behandlar en skada samt vad som är viktigast att tänka på vid olika typer av skador. Arbeta gärna vidare med webbmaterialet Akut skadebehandling (öppnas i nytt fönster)

Tejpning
Praktisk genomgång i hur du gör samt vad du ska tänka på när en skada ska tejpas.

Knäkontroll
En praktisk föreläsning om hur man kan undvika knäskador genom enkla förebyggande övningar. Kan med fördel kompletteras med eget praktiskt arbete utifrån den öppna webbplatsen Knäkontroll (öppnas i nytt fönster)

Hjärt- och lungräddning
Utbildningarna baseras på Svenska HLR-rådets riktlinjer.
- Vuxen hjärt- och lungräddning + hjärtstartare samt olycksfall och sjukdom
- Vuxen hjärt- och lungräddning + hjärtstartare 
- Barn HLR (1-13 år) Luftvägsstopp - olycksfall och sjukdomar

Kost och näringslära

Kost - Grund
En övergripande genomgång om näring och energi samt hur viktigt matintaget är för vårt idrottande.

Kost - Prestation och återhämtning
Med kunskap om kostens betydelse samt vikten av återhämtning  får du större chans att  bygga goda förutsättningar för din idrottsutveckling.

Kost för idrottande barn och unga
Hur ska unga idrottare äta för att på bästa sätt utvecklas och orka med sitt idrottande. Arbeta gärna vidare med webbmaterialet Kost för idrottande barn och unga (öppnas i nytt fönster)

Idrottspsykologi och mental träning

Kommunikation och sociala medier

Antidoping

Ren vinnare
Webbaserad utbildning för idrottsutövare och stödpersonal där du lär dig det allra viktigaste inom antidoping. Ta del av utbildningen på www.renvinnare.se (öppnas i nytt fönster)

Vaccinera klubben
En utbildning för föreningar som vill ta fram en antidopingplan och arbeta strategiskt mot dopning. Ta del av utbildningen på www.vaccineraklubben.se (öppnas i nytt fönster)

Mer inspiration och kunskap på webben

Här har vi listat webbplatser där du kan hämta kunskap på egen hand för att utveckla dig själv och din förening:

Barnens spelregler
Riksidrottsförbundet och BRIS initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.
www.barnensspelregler.se (öppnas i nytt fönster)

Tränarpasset
Tips och kunskap för att bli en bättre ledare.
www.tranarpasset.se (öppnas i nytt fönster)

#vilyfter
En webbplats för dig som är ung och idrottsaktiv. Här lyfts tankar, känslor och beteenden som rör psykisk ohälsa.
www.sisuidrottsutbildarna.se (öppnas i nytt fönster)