Tips på lärgruppsmaterial

Här har vi samlat några av våra mest populära lärgruppsmaterial för idrottsföreningar. Titta gärna om det är något som passar just er förening. Detta är bara några förslag, ni kan skapa en lärgrupp om vilket ämne som helst i princip.

Vill ni starta en lärgrupp så rekommenderar vi att ni tar kontakt med er idrotttskonsulent på RF-SISU Gävleborg. Vi kan då hjälpa er att lägga upp en plan och dela med oss av erfarenheter, ge stöd och kraft till utvecklingsarbetet i just din förening. Ett samarbete som ni har både nytta och glädje av. För genomförandet av en lärgrupp kan vi till exempel genom folkbildningsanslaget bidra med visst stöd. Det kan handla om att ta kostnader för material, hyrd lokal, studiebesök, expertmedverkan med mera. 

Vill du ha fler tips?

En lärgrupp kan utgå ifrån vilket tema som helst i princip. Hör av dig till din idrottskonsulent så hjälper vi dig att lägga upp en plan för din förening.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Du kan bläddra bland ännu fler lärgruppsplaner på SISU Idrottsutbildarnas webbplats.

Länk till lärgruppsplaner på SISU Idrottsutbildarnas webbplats

 

Föreningsledare

Introduktionsutbildning för föreningsledare är en webbaserad utbildning från SISU Idrotts­utbildarna. Den ger en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrotten.

När du och dina ledarkollegor genomgått utbildningen så kan ni använda detta samtalsunderlag som ett stöd för att reflektera och prata om innehållet i utbildningen, och koppla det till er idrott och er förenings verksamhet. 

     
 

Tränare

Introduktionsutbildning för tränare är en webbaserad utbildning från SISU Idrotts­utbildarna. Den ger en första inblick i vad det innebär att vara tränare och ledare inom idrotten.

När du och dina tränarkollegor genomgått utbildningen så kan ni använda detta samtalsunderlag som ett stöd för att reflektera och prata om innehållet i utbildningen, och koppla det till er idrott och er förenings verksamhet. 

     
 

Föreningsutveckling

#Taktiksnack En guide till ökat engagemang och riktigt bra idrott i er förening. Häftet tar upp viktiga grundpelare och delar som ni konkret kan jobba vidare med, men allt börjar med ett Taktiksnack.

Läs häftet #Taktiksnack och samtala med varandra så att ni i er förening tar fram en plan för hur just ni vill bygga rolig, utvecklande och engagerande idrott. Denna lärgruppsplan kan ni använda som stöd i detta arbete. 

     
 

Efter corona

Återstartsarbete i förening Vi närmar oss ljusare tider, samhället öppnas upp mer och mer och så även idrottsrörelsen. Som stöd i det återstartsarbete som många föreningar känner ett behov av att göra har RF-SISU tagit fram en dialogduk och förslag på lärgruppsmaterial att arbeta utifrån. Den här lärgruppsplanen hör ihop med dialogduken för Återstart i förening.

     
 

Inför projektansökan

Att söka projektmedel En tydlig och genomtänkt ansökan ökar möjligheterna att få bidrag för ett projekt. Innan du fyller i ansökningsblanketten ska du skriva en projektplan. Den gör ditt arbete enklare, även när du ansöker om bidrag för samma projekt från flera olika finansiärer. Denna lärgrupp blir ett praktiskt förarbete där ni strukturerar och formulerar det underlag ni behöver för en lyckad ansökan.

     
 

Ta fram krisplan

Har din förening beredskap för kris Vad gör man när krisen är framme? Och vem gör vad? Redan innan en kris inträffar bör man ha en krisgrupp organiserad och en krisplan framtagen. Det låter kanske ambitiöst, särskilt för en liten förening, men att ha dessa verktyg på plats skapar förutsättningar för en framgångsrik krishantering. För när läget är skarpt finns det inte alltid tid och kapacitet att tänka ut en bra strategi.