Hem / Utbildning/Folkbildning / Lärgrupp – den enkla metoden

Lärgrupp – den enkla metoden

Gemensamma samtal sätter idéer i rörelse, skapar kraft i ert arbete och möjligheter till ett gemensamt lärande. Att starta en Lärgrupp är ett enkelt sätt att skapa utveckling och lärande i din förening. Vi på RF-SISU Gävleborg hjälper er att komma igång och kan bidra med bra verktyg för ert lärande.

En lärgrupp bygger på viljan att mötas, lyssna, ta del och dela med sig av varandras erfarenheter och perspektiv. Samtalet utgår ifrån ett specifikt tema och är strukturerat med reflektions- och samtalsfrågor. För att få ut så mycket som möjligt av erfarenhetsutbytet är det bra om ni inom lärgruppen har olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv. Att lära av och med varandra leder till utveckling. 

En lärgrupp riktar sig till ledare, tränare, föräldrar eller utövare och kan i stort sett utgå ifrån vilket tema som helst, från visions- och målarbete till att må bra som tränare. Från samtal kring värdegrundsfrågor till ledarrekrytering. Det viktiga är att temat är meningsfullt för er grupp, skapar ett engagemang och utgår ifrån ett strukturerat underlag – en lärgruppsplan.

En lärgrupp kan genomföras när och var som helst, antingen i anslutning till något av era planerade möten eller under flera helt separata träffar. 

Ålder

Deltagare i lärgruppsverksamhet ska vara 13 år eller äldre under verksamhetsåret. Avsteg kan göras från regeln och låta deltagare från 7 år delta i lärgruppsverksamhet under förutsättning att verksamheten är pedagogiskt och tidsmässigt anpassad för målgruppen.

Länk med mer information om barns lärande (på SISU Idrottsutbildarnas webbplats – öppnas i nytt fönster)

Vad är en lärgruppsplan?

Innan ni startar en lärgrupp i er förening så enas vi om en lämplig lärgruppsplan. Planen ger dig och din förening stöd i att skapa strukturerade, värdefulla och utvecklande samtal. Planen är en guide som stimulerar till samtal kring det tema ni har valt. Den hjälper er att sortera era idéer och tankar och samtidigt skapa en handlingsplan för ert fortsatta arbete. 

Vad är en lärgruppsledare?

Även om alla i lärgruppen förväntas delta aktivt i samtalen behöver någon ta på sig ledartröjan. Den personen har vi valt att kalla lärgruppsledare. Lärgruppsledaren har i uppgift att leda samtalen framåt och se till att alla i gruppen får utrymme i samtalen. Alla i gruppen har värdefulla erfarenheter och perspektiv som bör tas tillvara. Lärgruppsledarens roll är viktig för att skapa bra förutsättningar för samtal, och bidra till öppenhet och tillit i gruppen. Lärgruppsledaren ska vara godkänd av RF-SISU Gävleborg och ha den kompetens som krävs för uppdraget.

Tid och omfattning?

En lärgrupp pågår under minst 3 utbildningstimmar (á 45 minuter) och består av minst 3 deltagare inklusive lärgruppsledaren. Erfarenhetsmässigt rekommenderar vi att lärgruppen har 6–9 deltagare och att varje träff är 1–3 timmar lång. Ni planerar själva hur ofta, hur länge och när ni ska träffas och vad ni vill fokusera mer på och samtala om.

Kontakta oss när du vill starta en lärgrupp

För att en lärgrupp ska vara möjlig att rapportera inom RF-SISU:s verksamhet krävs att din förening har haft en kontakt med er idrottskonsulent. Tillsammans gör din förening och konsulenten en plan för era aktiviteter en period framåt i tiden. Har du ännu inte har någon specifik kontaktperson på RF-SISU Gävleborg? Hör av dig till verksamhetsledare This is a mailto link så sätter hon dig i kontakt med rätt person.

Efter genomförd lärgrupp registreras deltagare och antal timmar av föreningen i ett digitalt rapporteringssystem. Hur du gör berättar vi för dig när du kontaktar oss.

Länk till Kontakta idrottskonsulent