Hem / Utbildning/Folkbildning

Idrottsrörelsens folkbildning – utvecklar människor och föreningar

RF-SISU Gävleborg är SISU Idrottsutbildarna regionalt i Gävleborg. Vi är idrottsrörelsens eget studieförbund och vi arbetar med att stötta och utveckla människor och föreningar. Alla föreningar och idrotter i Gävleborg har en en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.

Våra idrottskonsulenter arbetar tillsammans med dig och din förening för att ni ska kunna utveckla just er förening på bästa sätt. Vi kan arbeta genom att ta små, enkla steg, men även leda mer genomgripande processer för att förankra nya arbetssätt och driva strategiska utvecklingsarbeten.

Vad menar vi med folkbildning?

Folkbildning är lärande som anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Det finns olika sätt för föreningar och individer att utvecklas och lära sig, men folkbildningens grundtanke är att deltagarna lär av varandra och söker och bygger sin egen kunskap tillsammans. RF-SISU Gävleborg har lång erfarenhet av folkbildningsarbete – vi har kunskap om verktyg och metoder som underlättar lärandet och gör det intressant och roligt. 

Flexibelt lärande som passar era behov

Vi hjälper er att välja den form för utveckling och utbildning som passar bäst för era behov. Vårt arbetssätt är konsultativt och flexibelt, vi strävar efter hög pedagogisk kvalitet i allt vi gör, där varje förening möts utifrån de unika förutsättningar som ges. 

Genom att dokumentera den folkbildningsverksamhet som bedrivs i länets idrottsföreningar så skapar vi underlag för det statliga stödet till länets idrottsrörelse. Vid dokumentation och återrapportering utgår samtliga idrottsdistrikt i landet från de sex olika lärandeformer du ser nedan.

Kontakta oss så hjälper vi dig hitta bra och enkla former för utveckling och utbildning.

Föreningsbesök

Våra idrottskonsulenter kommer gärna ut till din förening. Tillsammans med er gör vi en analys av föreningens verksamhet och ringar in hur just ert utvecklingsbehov ser ut. Våra idrottskonsulenter känner till idrottens vardag och och kan med sin kompetens ge stöd och motivation för ett modernt bildningsarbete som leder till att föreningen och medlemmarna utvecklas. 

Länk till Kontakta idrottskonsulent för att boka ett föreningsbesök

Lärgrupp

I en lärgrupp skapar deltagarna själva lärandet genom att diskutera och söka kunskap utifrån aktuella frågor, behov och intressen. En lärgruppsledare stödjer gruppen och ser till att samtal och dialoger utvecklar både individ och förening på bästa sätt. Vi har verktyg och stöd som hjälper er att komma igång med lärgrupper på ett enkelt sätt.

 • Minst 3 utbildningstimmar (á 45 min)
 • Minst 3 deltagare inkl. lärgruppsledaren
 • Lärgruppsledare godkänd av SISU Idrottsutbildarna

Länk till mer information om lärgrupper och lärgruppsledare  

Länk till Kontakta din idrottskonsulent för att planera en lärgrupp

Kurs

När du deltar i en kurs finns en fastställd kurs-/utbildningsplan. Vi erbjuder dels idrottsövergripande utbildningsverksamhet som hålls efter samma plan i hela landet för såväl tränare som föreningsledare, dels erbjuder vi lokalt framtagna kurser inom olika ämnen – allt från Trygg idrott till Kost och hälsa. En del kurser löper över flera tillfällen och pågår under en längre period medan andra omfattar ett enstaka tillfälle.

 • Fastställd kursplan
 • Minst 3 utbildningstimmar (á 45 min)
 • Minst 3 deltagare inkl. utbildaren
 • Utbildare godkänd av SISU Idrottsutbildarna

Länk till Våra utbildningar

Processarbete

Står ni inför en utmaning som kräver att ni tänker om, tänker annorlunda, tänker nytt? Vi erbjuder processledningsstöd för att hjälpa er tänka nytt tillsammans. Det kan till exempel handla om att ni vill ta fram en långsiktig plan med mål och aktiviteter, eller om en grupp som vill utveckla sitt samarbete.

Våra processledare använder olika verktyg och metoder för att kartlägga, utveckla, målsätta, prioritera och analysera – syftet styr valet av metod. Ta kontakt med oss så ser vi till att ni får hjälp att att planera och leda er utvecklingsprocess på ett hållbart sätt. 

 • Minst 3 utbildningstimmar (á 45 min)
 • Minst 3deltagare inkl.processledaren
 • Processledare godkänd av SISU Idrottsutbildarna
 • Utmynnar i en dokumentation/handlingsplan

Länk till Kontakta din idrottskonsulent för mer information om processarbete

Föreläsning

Att lyssna på en föreläsning kan vara en bra start för att få ny inspiration, väcka samtal om viktiga frågor och uppnå ett lärande. En föreläsning kan genomföras inom en förening eller med deltagare från olika föreningar samlade och även kombineras med till exempel workshops eller nätverksdialoger av olika slag. Vi har ett brett kontaktnät – låt oss föreslå en passande föreläsare som matchar de behov som er förening har.

 • Minst 30 min
 • Minst 5 deltagare exkl. föreläsare

Länk till Kontakta din idrottskonsulent för att få mer information om föreläsningar

Kulturarrangemang

Ibland är det bra att titta vid sidan av idrotten för att väcka inspiration och skapa lärande. Vi kan erbjuda er förening olika typer av kulturarrangemang som ger gemensamma upplevelser, fyller på inspirationen och skapar dialog och engagemang. Det kan handla om teater, sång, musik, film, dans, utställningar etc.

 • Minst 30 min
 • Minst 5 deltagare exkl. föreläsare

Länk till Kontakta din idrottskonsulent för mer information om kulturarrangemang