Hem / Om RF-SISU Gävleborg / Sammanläggning 2020

Sammanläggning 2020

Som ett led i effektiviseringen av den regionala verksamheten skedde en sammanläggning av distriktsidrottsförbund och SISU-distrikt till en juridisk person per distrikt den 1 januari 2020. En administrativ åtgärd som inte innebär några förändringar i våra uppdrag – allt är som vanligt, fast enklare.

Gävleborgs Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Gävleborg har genomgått en sammanläggning vilket innebär att de två organisationerna idag är en – RF-SISU Gävleborg. Fortsättningsvis finns nu totalt 19 distriktsorganisationer i Sverige istället för 38.

Gävleborgs Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Gävleborg arbetar redan tätt tillsammans – sedan flera år tillbaka med en gemensam chef, gemensam styrelse och gemensamt kansli. Sammanläggningen gör att vi blir en organisation med fortsatt två tydliga uppdrag: idrott och folkbildning. Två organisationer tar ett naturligt nästa steg som RF-SISU Gävleborg.

Sammanläggningen är en administrativ åtgärd som ger oss en gemensam organisation med fortsatt två tydliga uppdrag: idrott och folkbildning – det innebär ingen förändring av kärnverksamheten.

Som gemensam organisation kan vi tydliggöra vårt erbjudande, en helhetslösning för utveckling inom idrott och folkbildning över hela landet. I och med sammanläggningen får idrottsföreningen en tydligare väg in. 

Sammanläggningen sker enbart på regional nivå. På nationell nivå finns fortfarande två separata organisationer: Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. SISU Idrottsutbildarna är även fortsättningsvis ett fristående studieförbund och vi kommer fortsätta att särredovisa folkbildningsstödet eftersom bildningsanslaget har ett specifikt ändamål.

Tre frågor till distriktsidrottschefen

 
Distriktsidrottschef Ann-Gerd Bergdahl

Vad är det som blir effektivare med sammanläggningen egentligen?

– Vi kommer till exempel att ha ett årsmöte istället för två, en hemsida istället för två, en arbetsgivare för alla anställda och så vidare. Jag tror även att det kommer att bli tydligare för föreningarna att de har en väg in till oss istället för att tänka på att vi är två organisationer som gör olika saker. Vi tydliggör att vi kan erbjuda en helhetslösning för föreningen där vi på ett naturligt sätt knyter ihop våra kompetenser.

Kommer SISU som studieförbund att minska sin verksamhet nu?

– Nej, tvärtom är min tanke! Det finns en stor kraft i det folkbildningsuppdrag vi har och i det arbete som vi gör tillsammans med distriktets föreningar. Folkbildningen är mer aktuell än någonsin! Vi vill vara väldigt tydliga med att vi även fortsättningen har två uppdrag – utveckling och folkbildning.

Så föreningar, förbund och samarbetspartners kan fortfarande kontakta er om samma frågor och önskemål som tidigare?

– Absolut! Inga delar försvinner på grund av sammanläggningen!