Hem / Om RF-SISU Gävleborg

Om RF-SISU Gävleborg

RF-SISU Gävleborg är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation i Gävleborgs län. Vi företräder, utvecklar, utbildar och stödjer idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) i länet.

Idrottsrörelsen i Gävleborg

Vårt uppdrag regionalt består av två delar – ett idrottsuppdrag där vi stödjer, företräder och utvecklar länets idrottsrörelse i gemensamma frågor och ett folkbildningsuppdrag där vi ska sätta idéer i rörelse och stimulera till utveckling av idrotten genom bildning och utbildning. Vi tar avstamp i idrottsrörelsens gemensamma värdegrund Idrotten vill.

I Gävleborg finns ca ca 900 sektionsidrottsföreningar. I länet bedrivs idrottsverksamhet kopplad till 63 olika specialidrottsförbund. 

Länk till styrande dokument

Sammanläggning 1 januari 2020

Som ett led i effektiviseringen av den regionala verksamheten skedde 1 januari 2020 en sammanläggning av distriktsidrottsförbund och SISU-distrikt till en juridisk person per distrikt. Det betyder att det nu finns totalt 19 distriktsorganisationer i Sverige istället för 38. Istället för Gävleborgs Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Gävleborg är vi nu: RF-SISU Gävleborg.

Länk till mer info om sammanläggningen

Idrottsrörelsen i Sverige

Nationellt består idrottsrörelsen av cirka 3 miljoner medlemmar i 20 000 föreningar som är samlade i olika specialidrottsförbund (SF). Vår vision är Svensk idrott – världens bästa. Den handlar om att välkomna alla in i en idrottsrörelse där varje människa har en plats och en uppgift. En idrottsrörelse med ett enat fokus kring sunda värderingar och en tro om att just dessa skapar grunden för en idrott i världsklass. Den svenska idrottsrörelsen vill bli bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Länk till Riksidrottsförbundets nationella webbplats

Länk till SISU Idrottsutbildarnas nationella webbplats