Hem / Bidrag och stöd / Stipendier och utmärkelser / Kaj Annebrants stipendiefond

Kaj Annebrants stipendiefond

Sportskribenten Kaj Annebrant har under sitt liv fyllt spaltmeter efter spaltmeter med sina texter och bilder från den regionala idrotten. Han brann särskilt för att lyfta fram idrottsaktiva ungdomar. I Kajs anda stiftades en stipendiefond vid hans bortgång 2015. Fondens syfte är att ungdomar från Gästrikland ska få stöd i sin idrottsutveckling.

Sökande till Kaj Annebrants stipendiefond är ungdomar i Gästrikland som gör en satsning inom sin idrott. Fonden skall ge ett stöd så att den aktive t.ex. kan delta på ett träningsläger, eller införskaffa utrustning som annars skulle kännas för kostsam.

  • Sökande skall vara i åldern 13–25 år och medlem i en idrottsförening i Gästrikland.
  • I de fall fondens bidrag kan göra stor skillnad för fortsatt satsning skall detta tas i beaktande.
  • Utbetalningen begränsas till 50 % av totalkostnaden för den aktuella utgiften, dock högst 5 000 kronor.
  • Vid ansökan skall även intyg/samtycke från ledare/representant för den aktives förening/förbund bifogas.
  • Motprestation i form av en kort rapport om hur stipendiet bidragit till den aktives satsning skickas in efter genomförd säsong.
  • I ansökan beskriver du vad du vill använda bidraget till, bifogar information om totalkostnaden för lägret, utrustningen etc. samt bifogar förenings-/förbundsintyg.

För kommande utdelning skall ansökan ha inkommit senast 30 april 2020.

Ansökan skickas via e-post till: This is a mailto link

Stipendiater som tilldelats medel från Kaj Annebrants stipendiefond

2019: Alva Malmsten, beviljats medel för läger i Portugal.

2018: Inget stipendium delades ut.

2017: Philip Stömne, Gefle IF Friidrott, beviljats medel för läger i Portugal.