Hem / Bidrag och stöd / Stipendier och utmärkelser

Stipendier och utmärkelser

Genom våra stipendier och utmärkelser vill vi uppmärksamma viktiga insatser som görs inom idrottsrörelsen i Gävleborg. Nedan kan du läsa mer om de olika utmärkelser och stipendier som delas ut av RF-SISU Gävleborg. Du hittar även information om kriterier och hur ansökan går till.

Kaj Annebrants stipendiefond

Sökande till Kaj Annebrants stipendiefond är ungdomar i Gästrikland som gör en satsning inom sin idrott. Fonden skall ge ett stöd så att den aktive t.ex. kan delta på ett träningsläger, eller införskaffa utrustning som annars skulle kännas för kostsam. Sökande skall vara i åldern 13–25 år och medlem i en idrottsförening i Gästrikland.

Länk till mer information och ansökan

RF-SISU Gävleborgs förtjänsttecken

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma förtjänstfulla ideella ledarinsatser inom distriktsidrotten samt att uppmuntra till fortsatt ledarskap/deltagande i idrottens föreningsliv.

Ansökan kan göras av styrelseledamot, handläggaren av utmärkelser, SDF, föreningsstyrelse, eller av förbundets chefstjänsteman.

Ansökan ska inlämnas senast 30 dagar före beräknad utdelningsdag.

Förtjänsttecken i guld

Förtjänsttecknet i guld kan tilldelas person som tidigare erhållit utmärkelser enligt RF-SISU Gävleborgs bestämmelser och som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete på styrelse och/eller kommitténivå eller motsvarande i förbundsorganisation under minst 20 år eller i förening under minst 25 år.

Förtjänsttecknet i guld är distriktets högsta utmärkelse och ligger till grund för att kunna söka RF:s högsta utmärkelse. 

Länk till ansökningsformulär

Riksidrottsförbundets högsta förtjänsttecken

Riksidrottsförbundets förtjänsttecken är den högsta utmärkelse som delas ut inom den svenska idrotttrörelsen. Mottagare föreslås av specialidrottsförbund eller distriktsförbund och utses av riksidrottsstyrelsen. 100 personer tilldelas förtjänsttecknet som utdelas vartannat år i samband med Riksidrottsmötet.

Länk till mer information om Riksidrottsförbundets förtjänsttecken