Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd IF Anläggning

Projektstöd IF Anläggning

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet och därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd.

Det finns sex olika stöd som går att söka inom anläggningsstödet:

Kontakta oss för en dialog om din förening har behov av stöd för utveckling av anläggning eller idrottsmiljö.

Fler möjligheter att söka anläggningsstöd

Utöver RF:s stöd kan föreningar söka för anläggningar och idrottsmiljöer från flera organisationer och myndigheter. Hos Allmänna Arvsfonden kan du söka lokalstöd för en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning.

Länk till information om Allmänna Arvsfondens lokalstöd.

Jordbruksverket har ett stöd som syftar till att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden.

Länk till information om Jordbruksverkets stöd.

Det kan också finnas lokala stiftelser som delar ut stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Kontakta oss så kan du få hjälp att finna fler finansiärer.