Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd IF

Projektstöd IF

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i länets föreningar. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd.

Syftet med projektstödet (tidigare Idrottslyftet) är att

 • skapa förutsättningar för länets idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Målsättningen är att

 • stärka idrotten i idrottssvaga områden,
 • få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten, och
 • att idrottsföreningar har utbildade barn- och ungdomsledare.

Just nu finns även möjlighet för föreningar att ansöka om stöd för att ställa om och anpassa verksamhet på grund av corona

Målsättningen är att

 • bibehålla verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av Coronapandemin.
  Vi vill med denna stödinsats skapa förutsättningar och möjligheter för idrottsföreningarna att fortsätta sin dagliga verksamhet med barn- och ungdomsidrott i så stor utsträckning som möjligt.

Som förening kan ni söka "coronastödet" för

 • inköp av utrustning/material för utomhusträning samt anpassad träningsverksamhet
 • ändrade anläggningsbehov, ex bokning av ny idrottsyta utomhus

Att söka projektmedel för barn- och ungdomsverksamhet är inte krångligt. 

  • Ingen deadline för ansökan.
  • Enkelt ansökningsförfarande i IdrottOnline – kontakta gärna din idrottskonsulent om du behöver hjälp.
  • Enkel återrapportering i IdrottOnline.

För att ansöka om stöd så kontaktar ni er idrottskonsulent på RF-SISU Gävleborg https://www.rfsisu.se/gavleborg/omrf-sisugavleborg/varamedarbetare/Idrottskonsulenter/

Utöver detta kan du även söka projektmedel för anläggningar precis som tidigare.
Länk till mer info om Projektstöd anläggning. (Tidigare Idrottslyftet Anläggning)

Du kan även söka projektmedel hos ditt specialidrottsförbund. Du kan inte söka för samma satsning hos oss som hos ditt SF – däremot går kompletterande ansökningar bra.