Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd IF

Projektstöd IF

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i länets föreningar. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd.

Syftet med projektstödet (tidigare Idrottslyftet) är att

  • skapa förutsättningar för länets idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Målsättningen är att

  • stärka idrotten i idrottssvaga områden,
  • få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten, och
  • att idrottsföreningar har utbildade barn- och ungdomsledare.

Att söka projektmedel för barn- och ungdomsverksamhet är inte krångligt. 

    • Ingen deadline för ansökan.
    • Enkelt ansökningsförfarande i IdrottOnline – kontakta gärna din idrottskonsulent om du behöver hjälp.
    • Enkel återrapportering i IdrottOnline.

För att ansöka om stöd så kontaktar ni er idrottskonsulent på RF-SISU Gävleborg https://www.rfsisu.se/gavleborg/omrf-sisugavleborg/varamedarbetare/Idrottskonsulenter/

Utöver detta kan du även söka projektmedel för anläggningar precis som tidigare.
Länk till mer info om Projektstöd anläggning. (Tidigare Idrottslyftet Anläggning)

Du kan även söka projektmedel hos ditt specialidrottsförbund. Du kan inte söka för samma satsning hos oss som hos ditt SF – däremot går kompletterande ansökningar bra.