Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd barn och unga

Projektstöd barn och unga

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i länets föreningar. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd.

Syftet med projektstödet (tidigare Idrottslyftet) är att

 • skapa förutsättningar för länets idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Målsättningen är att

 • stärka idrotten i idrottssvaga områden,
 • få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten, och
 • att idrottsföreningar har utbildade barn- och ungdomsledare.

Att söka projektmedel för barn- och ungdomsverksamhet är inte krångligt. 

  • Ingen deadline för ansökan.
  • Enkelt ansökningsförfarande i IdrottOnline – kontakta gärna din idrottskonsulent om du behöver hjälp.
  • Enkel återrapportering i IdrottOnline.

Just nu finns en extra stödform att söka:
Stöd för att anpassa träningsformer under Coronakrisen

RF-SISU Gävleborg möjliggör för idrottsföreningar att ansöka om ekonomiskt stöd för inköp av utrustning för att möjliggöra utomhusträning och på så sätt hitta annan och ny syn på sin ordinarie träning. 

Målsättningen är:

 • Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av Coronapandemin.

Vi vill med denna stödinsats skapa förutsättningar och möjligheter för idrottsföreningarna att fortsätta sin dagliga verksamhet med barn- och ungdomsidrott i så stor utsträckning som möjligt.

Som förening kan ni söka stöd för:

 • Inköp av utrustning/material för utomhusträning samt anpassad träningsverksamhet
 • Ändrade anläggningsbehov, ex bokning av ny idrottsyta utomhus

För att ansöka om stöd så kontaktar ni er idrottskonsulent på RF-SISU Gävleborg https://www.rfsisu.se/gavleborg/omrf-sisugavleborg/varamedarbetare/Idrottskonsulenter/

Utöver detta kan du även söka projektmedel för anläggningar precis som tidigare.
Länk till mer info om Projektstöd anläggning. (Tidigare Idrottslyftet Anläggning)

Du kan även söka projektmedel hos ditt specialidrottsförbund. Du kan inte söka för samma satsning hos oss som hos ditt SF – däremot går kompletterande ansökningar bra.