LOK-stöd

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och är avsett att stödja ungdomsverksamheten. LOK-stöd kan sökas av din förening om ni bedriver idrottsverksamhet för barn och ungdom mellan 7 och 25 år.

Ansökan gör du i IdrottOnline. Om du behöver hjälp så hittar du manualer och supportfunktioner på Riksidrottsförbundets supportsida för IdrottOnline.

Länk till manualer och support på IdrottOnline Servicecenter. (öppnas i nytt fönster)

Ansökningstider

Ansökan för perioden 1 januari–30 juni (vårens period) ska ha inkommit senast den 25 augusti.

Ansökan för perioden 1 juli–31 december (höstens period) ska ha inkommit senast den 25 februari.

Länk till mer information om LOK-stöd på Riksidrottsförbundets webbplats (öppnas i nytt fönster)

Lokalt LOK-stöd

Idrottsföreningar söker både statligt och kommunalt LOK-stöd. Regler och ansökningsförfarande för de lokala stöden kan skilja mellan de olika kommunerna. Det kan även ha olika benämningar (LOK-stöd, föreningsstöd, medlemsstöd etc.). Sök på din kommuns hemsida eller ta kontakt med din kommun om du har frågor om det lokala LOK-stödet.