LOK-stöd

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och är avsett att stödja ungdomsverksamheten. LOK-stöd kan sökas av din förening om ni bedriver idrottsverksamhet för barn och ungdom mellan 7 och 25 år.

Ansökan gör du i IdrottOnline. Om du behöver hjälp så hittar du manualer och supportfunktioner på Riksidrottsförbundets supportsida för IdrottOnline.

Länk till manualer och support på IdrottOnline Servicecenter. (öppnas i nytt fönster)

Ansökningstider

Ansökan för perioden 1 januari–30 juni (vårens period) ska ha inkommit senast den 25 augusti.

Ansökan för perioden 1 juli–31 december (höstens period) ska ha inkommit senast den 25 februari.

Länk till mer information om LOK-stöd på Riksidrottsförbundets webbplats (öppnas i nytt fönster)

Närvaroregistrering

Enligt beslut av Riksidrottsstyrelsen blir det obligatoriskt att närvaroregistrera samtliga LOK-stödsaktiviteter digitalt. Beslutet gäller för aktiviteter bedrivna från och med den 1 juli 2020.

Beslutet innebär att förening, för att kunna söka LOK-stöd, måste närvaroregistrera sina aktiviteter digitalt på så sätt att aktiviteterna (och deltagarna) finns i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in.

Den digitala närvaroregistreringen kan göras direkt i IdrottOnline eller i något av de system som har inläsning till IdrottOnline (förutsatt att föreningen själv har aktiverat inläsningen).

Här kan du läsa mer om vilka externa system som i dag har möjlighet att aktivera inläsning till IdrottOnline.

Ny LOK-app

Nu har Riksidrottsförbundet lanserat den nya LOK-appen för mobilen för att göra det ännu enklare att närvaroregistrera. Det är helt gratis för föreningen att använda IdrottOnline och LOK appen, ”LOK–registrering”.
Appen laddas ner där appar finns.

Länk till mer info om närvaroregistrering

Länk till info om den nya LOK-appen

Lokalt LOK-stöd

Idrottsföreningar söker både statligt och kommunalt LOK-stöd. Regler och ansökningsförfarande för de lokala stöden kan skilja mellan de olika kommunerna. Det kan även ha olika benämningar (LOK-stöd, föreningsstöd, medlemsstöd etc.). Sök på din kommuns hemsida eller ta kontakt med din kommun om du har frågor om det lokala LOK-stödet.