Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd

Du känner väl till att din förening har möjlighet att få ekonomiskt stöd i olika former för den verksamhet ni bedriver? Ni kan få verksamhetsstöd eller till exempel projektstöd för att nå fler barn och unga eller tillgänglighetsanpassa er idrottsmiljö.

Nedan presenteras olika stöd som föreningar kan söka:

 • Återstartsstöd – för idrottsföreningar som behöver göra insatser i återstartsarbetet efter pandemin, i enlighet med Strategi 2025. Det kan t.ex. handla om att bygga en hållbar förening, få tillbaka aktiva som slutat, engagera nya medlemmar eller rekrytera och stärka ledare. Ta kontakt med någon av våra idrottskonsulenter för att höra vilket stöd er förening kan få i återstartsarbetet.
  Länk till kontakta idrottskonsulent

 • Verksamhetsstöd för barn- och ungdomsidrott (LOK-stöd) – söks via Idrottonline två gånger per år, 25 februari och 25 augusti.
  Omfattar deltagare i åldern 7–25 år och/eller verksamhet för idrottare med funktionsnedsättning oavsett ålder.
  Länk till mer info om LOK-stöd

 • Projektstöd IF – söks antingen via RF-SISU Gävleborg eller berört specialidrottsförbund och i Idrottonline. 
  Utvecklingsarbete i linje med strategi 2025 för att få fler barn att stanna inom idrotten, fler att vilja bli ledare och med särskilt fokus på idrottssvaga områden.
  Länk till mer info om Projektstöd IF

 • Projektstöd IF Anläggningar – söks via RF-SISU Gävleborg och Idrottonline.
  Medel för bland annat nya aktivitetsytor, renovering, miljöprojekt eller utrustning för parasport.
  Länk till mer info om Projektstöd IF Anläggningar

Det finns även andra typer av stöd, till exempel från fonder och externa aktörer, som din förening kan söka. Har du idéer om hur du vill utveckla föreningens verksamhet? Ta kontakt med oss så kan vi tillsammans avgöra vilka stödformer som kan vara aktuella.