Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd

Du känner väl till att din förening har möjlighet att få ekonomiskt stöd i olika former för den verksamhet ni bedriver? Ni kan få verksamhetsstöd eller till exempel projektstöd för att nå fler barn och unga eller tillgänglighetsanpassa er idrottsmiljö.

Nedan presenteras de olika stöd som föreningar kan söka:

 • Verksamhetsstöd för barn- och ungdomsidrott (LOK-stöd) – söks via Idrottonline två gånger per år, 25 februari och 25 augusti.
  Omfattar deltagare i åldern 7–25 år och/eller verksamhet för idrottare med funktionsnedsättning oavsett ålder.
  Länk till mer info om LOK-stöd

 • Projektstöd IF – söks antingen via RF-SISU Gävleborg eller berört specialidrottsförbund och i Idrottonline. 
  Utvecklingsarbete i linje med strategi 2025 för att få fler barn att stanna inom idrotten, fler att vilja bli ledare och med särskilt fokus på idrottssvaga områden.
  Just nu finns även möjlighet för föreningar att ansöka om stöd för att ställa om och anpassa verksamhet på grund av corona.
  Länk till mer info om Projektstöd IF

 • Projektstöd IF Anläggningar – söks via RF-SISU Gävleborg och Idrottonline.
  Medel för bland annat nya aktivitetsytor, renovering, miljöprojekt eller utrustning för parasport.
  Länk till mer info om Projektstöd IF Anläggningar

 • Projektstöd IF För nyanlända – söks via RF-SISU Gävleborg och Idrottonline
  För att nå nya målgrupper och utveckla föreningens verksamhet för att inkludera fler – främst med fokus på etnicitet.
  Länk till mer info om Projektstöd IF För nyanlända
 • Stöd kopplade till coronapandemin
  Föreningar och förbund har möjlighet att ta del av kompensationsstöd och återstartsstöd för verksamhet som påverkats negativt av pandemin. På Riksidrottsförbundets webbplats finns aktuell information om de olika stödformerna.
  Länk till mer info om stöd på RF:s webbplats

Det finns även andra typer av stöd, till exempel från fonder och externa aktörer, som din förening kan söka. Har du idéer om hur du vill utveckla föreningens verksamhet? Ta kontakt med oss så kan vi tillsammans avgöra vilka stödformer som kan vara aktuella.