Hem / Bidrag och stöd / Corona och föreningsekonomin

Coronaviruset – hur påverkas föreningens ekonomi?

För att lindra de ekonomiska följderna av coronaviruset är det viktigt att snabbt få överblick över föreningens ekonomi. Vi ger därför svar på vanliga frågor och har sammanställt tips och rekommendationer för hur du och din förening kan agera.

Samtalen om framtiden är viktiga nu

Vi rekommenderar alla föreningar att se över budgeterade kostnader och intäkter. Om föreningen valt att ställa in hela eller delar av verksamheten kommer det att resultera i minskade intäkter, och det är nödvändigt att göra en prognos för de två kommande kvartalen utifrån de nya förutsättningarna. Hur mycket pengar kan vi räkna med att få in framöver och vilka kostnader kommer vi att ha?

Se även över era avtal. Om det finns ett behov av att minska kostnaderna under en period ta i första hand kontakt med respektive avtalspart för att se om det går att förhandla ner kostnaderna och säg upp de avtal som inte är nödvändiga.

Ta hjälp av oss

Känns det svårt? Vet ni inte var ni ska börja? Ta gärna hjälp av din idrottskonsulent som kan leda och strukturera samtalen, ringa in konsekvenserna och hjälpa er att lägga upp en plan för framtiden. Vi tar digitala mötesverktyg till hjälp för att genomföra möten på distans.

Länk till Idrottskonsulenter


Frågor och svar

Finns det möjlighet till kompensation?

Regeringen har beslutat om ett förlängt stödpaket till idrotten om 1 miljard kronor för verksamhet som skulle ha genomförts under andra halvåret 2020. RF har, tillsammans med en referensgrupp med tio SF diskuterat principer för fördelningen. Syftet med kompensationsstödet är att ge SF och IF förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrott.

Läs mer om kompensationsstödet via länkarna till RF:s webbplats nedan:

https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodhosten2020/

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen


Kommer LOK-stödet till föreningar påverkas av inställda aktiviteter?

Nej, det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Föreningar kan därmed räkna med ungefär lika stort stöd som om verksamheten hade pågått som vanligt.

Exakt hur modellen ska se ut är inte klart. Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter under som vanligt. Ambitionen är att det inte ska göra skillnad om föreningen beslutat att man inte kan träna med hänsyn till att minska smittspridningen, eller har möjlighet att bedriva träning under denna tid. Men vi kan idag inte svara på exakt hur det kommer bli.

På Riksidrottsförbundets Frågor-och-svar-sida hittar du den senaste informationen i frågan


Måste föreningen betala tillbaka delar av deltagaravgiften till medlemmar om aktiviteter ställs in på grund av coronaviruset?

Det går tyvärr inte att ge ett generellt svar på frågan om en förening måste betala tillbaka del av deltagaravgiften om föreningen väljer att pausa eller avbryta den regelbundna verksamheten. Men utgångspunkten är att relationen mellan föreningen och deltagarna i idrottsverksamheten är en medlemsrelation – inte en relation mellan en näringsidkare och en konsument. Det innebär att den konsumenträttsliga lagstiftningen inte gäller mellan föreningen och medlemmarna som deltar i idrottsverksamheten. Därmed är föreningen inte tvingad att skyndsamt återbetala del av deltagaravgiften när verksamhet inte kan genomföras.

Föreningen kan å andra sidan inte hävda att det handlar om force majeure, så länge föreningen utifrån regerings- och myndighetsbeslut teoretiskt kan genomföra verksamheten. För att hitta svaret på frågan om delvis återbetalning – eller ersättningsverksamhet vid senare tidpunkt – måste föreningen ta stöd av det (mer eller mindre tydliga) avtal som finns mellan förening och medlemmar gällande träningsverksamheten.

Vad bör en förening tänka på som arbetsgivare?

Många föreningar har frågor om hur arbetsgivare inom idrotten ska agera med anledning av coronakrisen. Riksidrottsförbundet har ställt samman en särskild webbsida med uppdaterad information i dessa frågor: 

På den här sidan har vi listat några av de viktigaste frågorna för arbetsgivare.

På sidan finns info om:

  • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
  • Anstånd med skatter och avgifter
  • Ändra den debiterade preliminärskatten
  • Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
  • Karensavdrag vid sjukdom
  • Sjukintyg
  • Korttidsarbete (tidigare Korttidspermittering)

En användbar länk med frågor och svar om förslaget på tillfälligt sänkta socialavgifter med anledning av coronaviruset hittar du på regeringens webbplats:

http://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-tillfalligt-sankta-socialavgifter-med-anledning-av-coronaviruset/

Idrottsföreningar som har frågor som arbetsgivare kan ni alltid kontakta det specialidrottsförbund ni tillhör. Om föreningen är medlem i Arbetsgivaralliansen kan ni även höra av er dit.

Vid frågor om hur specialidrottsförbund ska agera som arbetsgivare ber vi er kontakta Arbetsgivaralliansen. Här finns en samlingssida med frågor för arbetsgivare. Arbetsgivaralliansen är vår arbetsgivarorganisation och som medlem kan ni vända er till deras arbetsgivarjour på telefon 010-288 15 00 eller e-post This is a mailto link