× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
    Hem / Vi arbetar med / Särskilda satsningar / Rörelsesatsningen / Mer om rörelsesatsningen

Mer om rörelsesatsningen

Rörelsesatsning i skolan riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som inte rör på sig tillräckligt. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och hälsa senare i livet. Genom att inspirera barnen så att de kan fler rörelser blir det roligare och intresset för rörelse hela livet större.

Vi vill tillsammans med skolorna förändra kulturen så att rörelse blir ett stående inslag i skolmiljön. Vi vill skapa större rörelseförståelse – det betyder att vi vill bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att barnen ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva aktivare liv.

Rörelsesatsning i skolan är en del av regeringens initiativ ”Samling för daglig rörelse”. På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du mer information om Rörelsesatsning i skolan.

Länk till Rörelsesatsning i skolan på Riksidrottsförbundets webbplats

Rörelsesatsningen i Gävleborg

Sedan 2018 har vi utbildat lärare och rörelsecoacher vid utvalda skolor i flera av länets kommuner. Vi har arbetat för att dels fördjupa kunskapen hos skolpersonalen om hur rörelseförståelse påverkar individen och dels på att bredda rörelseförståelsen hos barnen genom att aktivera dem på raster och i anslutning till skoldagen.

Länk till mer info om vilka kommuner som deltar i Rörelsesatsning i skolan

Forskning om rörelse och folkhälsa

Det råder fullständig samsyn om vikten av att barn och ungdomar ges goda möjligheter till fysisk aktivitet. Det är bra för väl befinnandet, för folkhälsan och för skolresultatet. Ändå vet vi att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag är det endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna som når den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet, vilket är sammanlagt 60 min per dag.

Länk till ett urval aktuella forskningsrapporter