× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer

För skolpersonal

Rörelsesatsning i skolan riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som är minst aktiva. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet. Om barnen börjar röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för rörelse ska bestå.

Vad vi vill bidra med

Vi vill tillsammans med skolorna förändra kulturen så att rörelse blir ett stående inslag i skolmiljön. På individnivå vill vi bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. Genom att inspirera barnen så att de kan fler rörelser blir det roligare och intresset för rörelse hela livet större. På sikt vill vi att barnen ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva aktivare liv. Vi vill dessutom bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen.

Hur vi arbetar

Vi arbetar rikstäckande. Vi samarbetar i första hand med kommuner och skolor i utvalda områden där behovet kan antas vara störst. Urvalet grundar sig bland annat på statistik om socioekonomisk profil och föreningsidrottens utbredning. I mån av resurser kan vi även stödja andra skolor som söker samarbete.

Om ni väljer att samarbeta med oss gör ni en överenskommelse för att påbörja arbetet. Under den första tiden tillsätter ni ett team och får coachning av er samordnare för att nå era mål.

Exempel på hur vi kan stödja er:

  • Erbjuda verktyg för att skapa en handlingsplan
  • Vara ett processtöd för skolans rörelseteam
  • Ge inspiration till rörelse
  • Utbilda personal
  • Utbilda elever till rörelseledare
  • Skapa samverkan med förening
  • Starta skolidrottsförening
  • Nätverksträffar