× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
    Hem / Vi arbetar med / Särskilda satsningar / Rörelsesatsningen / Forskning & fördjupning

Forskning & fördjupning

På den här sidan har vi samlat länkar för dig som är intresserad av att veta mer om fysisk aktivitet, rörelseförståelse och hälsopåverkan.

Rapporter och artiklar

Slutrapport Rörelsesatsningen i Gävle 2020
Summering och effekter av första året med Rörelsesatsningen i Gävle (samverkanssatsning med Gävle kommun och Rädda Barnen):
Slutrapport Rörelsesatsningen i Gävle 2020

Daglig fysisk aktivitet kan minska hälsoriskerna med stillasittande
Folkhälsomyndigheten (Rapport -17):
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/d/daglig-fysisk-aktivitet-kan-minska-halsoriskerna-med-stillasittande/

De aktiva och de inaktiva
Centrum för idrottsforskning (Antologi -16):
https://centrumforidrottsforskning.se/sv/regeringsuppdrag-uppfoljning-av-statens-idrottsstod/rapporter/de-aktiva-och-de-inaktiva-2016/

Att känna sig sämst på idrotten
Centrum för idrottsforskning (Ur antologi):
https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2017/06/Att-kanna-sig-samst-pa-idrotten.pdf

Skolbarns hälsovanor i Sverige
Folkhälsomyndigheten (Rapport -13/14):
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/skolbarns-halsovanor-i-sverige-201314/

Active Healthy Kids, Sverige 2018
En sammanställning av barns och ungdomars fysiska aktivitet:
https://ki.se/sites/default/files/migrate/2018/10/23/active_healthy_kids_sverige_2018_-_en_sammanstallning_av_barns_och_ungdomars_fysiska_aktivitet.pdf

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18.
Folkhälsomyndighetens senaste rapport om skolbarns hälsovanor, som bygger på en enkätundersökning:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/skolbarns-halsovanor/fysisk-aktivitet/

Daglig fysisk aktivitet kan minska hälsoriskerna med stillasittande.
Folkhälsomyndigheten informerar om slutsatserna från en sammanställning av forskningsstudier:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/d/daglig-fysisk-aktivitet-kan-minska-halsoriskerna-med-stillasittande/

Gör plats för barn och unga!
Boverkets vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö:
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/gor-plats-for-barn-och-unga-bokversion.pdf

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar.
Framtagna av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet och antagna av Svenska Läkaresällskapet 2016-02-01 samt av Svenska Barnläkarföreningen 2015-11-15. Bakgrundsdokumentation avseende rekommendationerna hittar du här:
http://www.yfa.se/wp-content/uploads/2016/08/Rekommendationer-om-fysisk-aktivitet-f%C3%B6r-barn-och-ungdomar_FINAL.pdf

Inspirationsfilmer

Kort introduktionsfilm av Rörelsesatsning i skolan:
https://youtu.be/VruyGO4a3hU

Skolidrottsföreningen - Av unga för unga.
Inspirationsfilm från Svenska Skolidrottsförbundet:
https://www.youtube.com/watch?v=mWUEzNcUrQY

Övningar och praktiska tips

KULIX | Mer rörelse i skolan
Tips på rörelsepauser/rörelseaktiviteter under skoldagen:
http://www.kulix.net/roumlrelse-i-skolan.html 

Goda exempel för skola och utbildning:
http://xn--sttstergtlandirrelse-bzb21bfh.nu/skola-och-utbildning/ 

CIRA Ontario:
https://www.ciraontario.com/physicalliteracyvideos

Joy of movement:
www.joyofmovinghandbook.com/en/

Physical literacy (CAN):
www.physicalliteracy.ca

The International Physical Literacy Association (IPLA):
www.physical-literacy.org.uk