Hem / Vi arbetar med / Särskilda satsningar / Hälsa för alla

Svenska från dag ett/Hälsa för alla

En satsning som hjälper nyanlända att hitta inspiration för bättre hälsa, få kunskap om föreningslivet, hitta sociala nätverk och inkluderas i samhället.
Med folkbildning och rörelse i fokus har vi lyckats skapa ett väl uppskattat koncept inom Svenska från dag ett som vi i Gävleborg valt att benämna som ”Hälsa för alla”.

Ett långvarigt utanförskap ökar risken avsevärt för att hamna i ohälsa. Nyanländas hälsa är delvis knuten till vad de upplevt i hemlandet men i många fall försämras, enligt Länsstyrelsens rapport MILSA, hälsan ytterligare under den första tiden i Sverige.

Forskning visar att hälsotappet kan minskas om rätt stöd ges, exempelvis genom att stärka individens sociala nätverk. Statistiken från länsstyrelsen har visat ökning inom psykisk ohälsa hos nyanlända och särskild under första tiden i Sverige.

Från 2020 har vi tillsammans med Söderhamns och Bollnäs kommuner utfört satsningen Hälsa för alla. Folkbildningen står i fokus för lärandet utifrån idrottsrörelsens strategi 2025 och utvecklingsresan ”en inkluderande idrott för alla" och är en viktig del för att uppnå vårt mål. Bl a föreningskunskap och ledarskap har väckt intressanta samtal och varit en viktig ingrediens i lärgruppsverksamheten.

Folkbildning och fysisk aktivitet går hand i hand i Hälsa för alla. Att utöva fysisk aktivitet i en grupp bidrar till att man får vara i ett sammanhang med andra där rörelseglädjen är det centrala och finns med genomgående i satsningen. För de flesta av deltagarna är det här sättet att röra sig på helt nytt och här pratar vi mycket om vikten av regelbunden motion och rätt kost.

Nyanlända kvinnor och män riskerar att hamna utanförskap första levnadsåren i Sverige. Språket och okunskap om hur samhället fungerar är trösklar som kan hindra en lyckosam integration. Genom vår satsning sänker vi trösklarna och ser att deltagarna utvecklar språket såväl som lär sig mer om hur samhället fungerar. Här är enkelheten nyckeln!

Hälsa för alla fokuserar på att med lätt svenska förklara föreningslivet och hur idrottsrörelsen fungerar i Sverige (ibland hjälps vi åt att översätta så att alla ges chansen att förstå). Både kvinnor och män kan delta i satsningen, även om vi valt att ha lite extra fokus på att nå just kvinnorna. Detta eftersom de oftare är svåra att nå och många gånger lever mer isolerat än männen.

Genom satsningen möjliggör vi också att deltagarna får kontakt med föreningar i syfte att prova på olika idrotter/aktiviteter. Ambitionen är att väcka ett intresse hos deltagarna och genom satsningen kunna fungera som en lots för ett mer långvarigt engagemang eller idrottande i förening.

Vi har bland annat:
• Startat ett antal olika träningsgrupper (bland annat för mammalediga nyanlända)
• haft prova-på-aktiviteter inom olika idrotter
• genomfört föreläsningar
• utbildat om fysisk och psykisk hälsa
• utbildat om ledarskap i förening och idrottsrörelsens organisation
• matchat deltagare till olika föreningar (2020-2021 har över 200 deltagare hittat till en förening)
• samarbetat med olika organisationer, kommuner och ideella sektor som svenska kyrkan, kommunen, Bilda, Studiefrämjandet, Hälsinglands Utbildningsförbund, FoU, Kulturskolan, biblioteket, Hyresgästföreningen, Rädda Barnen och Röda Korset.

... och inte minst bidragit med språkutvecklingen hos de flesta deltagarna.