Idrottens dag – stå upp för barns rätt till idrott och hälsa!

Fredagen den 30 september 2022 arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag i skolor över hela Sverige. Det är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn i hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport.

När skolan och idrottsrörelsen samarbetar uppstår nya möjligheter att nå ut till fler barn och visa att idrott är något för alla. En skola som sätter rörelse i fokus bidrar till att fler barn får en bättre vardag, skolresultat och lägger grunden för ett hälsosamt liv.

Idrottens dag är en del av Rörelsesatsning i skolan. 

Nu bjuder vi in skolor och närliggande idrottsföreningar att delta

Idrottens dag i skolan är en kul dag med aktiviteter för att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Dagen riktar sig till årskurserna F–6.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns välmående, resultaten i skolan och deras hälsa. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Idrottsrörelsen vill, med skolans hjälp, förändra det.

Här ser du vilka skolor som är anmälda och vilka datum som gäller lokalt:

Länk till skollistan (listan uppdateras fortlöpande)

Enkelt att delta på Idrottens dag

Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet. Därför vill vi att så många barn som möjligt ska delta i minst 120 minuters fysisk aktivitet under Idrottens dag.

Det är enkelt att delta på Idrottens dag, samordnaren från RF-SISU hjälper till att stötta  skolan med material, vägledning och tips för att det ska bli en fantastisk Idrottens dag i er skola.

Föreningar som vill delta börjar lämpligast med att ta kontakt med oss på RF-SISU Gävleborg så kan vi hjälpa er med att koppla ihop er med en lämplig skola. Klicka vidare på länken för idrottsföreningar nedan, eller kontakta någon av oss direkt:

Gällande Idrottens dag i Gästrikland:
Emma Håkansson, 070-872 06 73, This is a mailto link 

Gällande Idrottens dag i Hälsingland
Stina Skoglund, 076-892 16 75, This is a mailto link 

Börja planeringen för Idrottens dag här:

Länk till mer info och anmälan för skolor

Länk till mer info och anmälan för idrottsföreningar 

Tillsammans med skolor över hela Europa står vi upp för alla barns rätt till idrott, rörelse och ett hälsosamt liv.

Se filmen om Idrottens dag 2020 för extra inspiration!