Idrottens dag – stå upp för barns rätt till idrott och hälsa!

Fredagen den 24 september 2021 arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag i skolor över hela Sverige. Det är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn i hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport.

När skolan och idrottsrörelsen samarbetar uppstår nya möjligheter att nå ut till fler barn och visa att idrott är något för alla. En skola som sätter rörelse i fokus bidrar till att fler barn får en bättre vardag, skolresultat och lägger grunden för ett hälsosamt liv.

Idrottens dag 2021 blir en del av Rörelsesatsning i skolan - därför vänder vi oss nu till alla våra samverkansskolor med en inbjudan: 

Nu bjuder vi in Rörelsesatsningens samverkansskolor och närliggande idrottsföreningar att delta

Idrottens dag i skolan är en kul dag med aktiviteter för att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Dagen riktar sig till årskurserna F–6.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns välmående, resultaten i skolan och deras hälsa. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Idrottsrörelsen vill, med skolans hjälp, förändra det.

Enkelt att delta på Idrottens dag

Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet. Därför vill vi att så många barn som möjligt ska delta i minst 120 minuters fysisk aktivitet den 24 september.

Det är enkelt att delta på Idrottens dag och allt som krävs från din skola är att ni bokar in datumet, 24 september, och ser till att alla barn får chans att röra sig minst 120 minuter under skoldagen. Samordnaren på ditt RF-SISU distrikt hjälper till att stötta  skolan med material, vägledning och tips för att det ska bli en fantastisk Idrottens dag i er skola.

Föreningar som vill delta börjar lämpligast med att ta kontakt med oss på RF-SISU Gävleborg så kan vi hjälpa er med att koppla ihop er med en lämplig skola. Klicka vidare på länken för idrottsföreningar nedan.

Tillsammans med skolor över hela Europa står vi upp för alla barns rätt till idrott, rörelse och ett hälsosamt liv.

Börja planeringen för Idrottens dag här:

Länk till mer info och anmälan för skolor

Länk till mer info och anmälan för idrottsföreningar 

Se filmen om Idrottens dag 2020 för extra inspiration!