Hem / Vi arbetar med / Särskilda satsningar

Särskilda satsningar

I vårt arbete med att ”göra verkstad” av idrottsrörelsens beslutade Strategi 2025 kraftsamlar vi extra mycket kring vissa utvalda projekt och satsningar – ofta i samverkan med andra aktörer och organisationer. 

Satsningar och projekt i Gävleborg

Sedan 2017 arrangerar vi till exempel Idrottens dag på olika platser i Gävleborg. Det är en nationell satsning, på initiativ av Riksidrottsförbundet, som syftar till att inspirera människor till ett livslångt idrottande, visa en ny syn på träning och tävling och starta viktiga samtal om framtidens idrott.

2018 startade vi utbildningssatsningen #skippaattityden med stöd från LF Samhällsfond. Ett framgångsrikt koncept som snabbt fått spridning och gett träningsgrupper och lag inom barn- och ungdomsidrotten en plattform där de kan diskutera värdegrundsfrågor, ifrågasätta hård jargong och exkluderande beteenden och tillsammans bestämma hur de vill bidra till en god och inkluderande idrottsmiljö i sin förening.

Vissa projekt finansieras via det statliga idrottsanslaget, som rörelsesatsning i skolan, där regeringen pekar ut särskilda områden för idrotten att arbeta med. Rörelsesatsningen i skolan Gävleborg samverkar med pilotskolor i olika kommuner i länet för att höja kompetensen hos skolpersonalen om vikten av rörelseförståelse samt stödja skolorna att bryta stillasittandet och öka barns fysiska aktivitet i anslutning till skoldagen.

Gå till sidorna om respektive projekt för mer information och kontaktuppgifter.

Har du en projektidé?

Har du eller din organisation en projektidé som du vill bolla med oss? 
Välkommen att kontakta distriktsidrottschef Ann-Gerd Bergdahl
This is a mailto link
070-672 51 31