Hem / Vi arbetar med / Idrott i samhället / Forskning inom idrott & samhälle

Forskning inom idrott & samhälle

Ett urval av rapporter, aktuell forskning och artiklar på temat Idrott och samhälle:

Riksrevisionens rapport Operation Rädda branschen – statens krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2022/operation-radda-branschen---statens-krisstod-till-idrott-och-kultur-under-coronapandemin.html

Idrottsrörelsen som demokratiskola, Interna och externa förväntningar med inkludering och segregation
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/forskning-fou/mangfald/idrottsrorelsen-som-demokratiskola.pdf

Vår idrott eller deras? Unga idrottares perspektiv på delaktighet
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/forskning-fou/barn--och-ungdomsidrott/fou-2022_2-var-idrott--eller-deras.pdf

Kraftsamling för ungas psykiska hälsa
https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2021/fem-halsoinsatser-i-skolan-som-kan-forbattra-ungas-psykiska-halsa/

Locka fler unga till idrotten
https://www.idrottsforskning.se/atgarderna-som-far-fler-tonarstjejer-att-stanna-i-idrotten/

Pandemins påverkan på fysisk aktivitet
https://www.idrottsforskning.se/ny-forskarstudie-sa-har-pandemin-paverkat-den-fysiska-aktivitetsnivan/

Från policy till praktik – mot sexuella övergrepp inom idrotten
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/franpolicytillpraktikmotsexuellaovergreppinomidrotten

Förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att nå ett aktivt och självständigt liv – och de hinder som finns på vägen
https://www.parasport.se/globalassets/gavleborg/dokument/vinnova-rapporten---forutsattningar-for-fysisk-aktivitet-2018.pdf