Hem / Vi arbetar med / Idrott i samhället / Forskning inom idrott & samhälle

Forskning inom idrott & samhälle

Ett urval av forskningsrapporter och artiklar på temat Idrott och samhälle:

Kraftsamling för ungas psykiska hälsa
https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2021/fem-halsoinsatser-i-skolan-som-kan-forbattra-ungas-psykiska-halsa/

Locka fler unga till idrotten
https://www.idrottsforskning.se/atgarderna-som-far-fler-tonarstjejer-att-stanna-i-idrotten/

Pandemins påverkan på fysisk aktivitet
https://www.idrottsforskning.se/ny-forskarstudie-sa-har-pandemin-paverkat-den-fysiska-aktivitetsnivan/

Från policy till praktik – mot sexuella övergrepp inom idrotten
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/franpolicytillpraktikmotsexuellaovergreppinomidrotten

Förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att nå ett aktivt och självständigt liv – och de hinder som finns på vägen
https://www.parasport.se/globalassets/gavleborg/dokument/vinnova-rapporten---forutsattningar-for-fysisk-aktivitet-2018.pdf