Hem / Vi arbetar med / Idrott i samhället / Årlig temakonferens

Årlig temakonferens

Vid RF-SISU Gävleborgs årliga temakonferenser bjuder vi in beslutsfattare och tjänstepersoner som arbetar med frågor kopplat till idrott, hållbarhet, folkhälsa och samhällsplanering i Gävleborg. Vi vill ge utrymme för dialog kring hur vi gemensamt kan bidra till ett starkare Gävleborg, hur vi kan sätta fler i rörelse och hur vi kan tänka och agera hållbart för att skapa jämlika förutsättningar för fysisk aktivitet, en stark idrottsrörelse och en god folkhälsa.

Senaste Temakonferensen:

Temakonferens 2022 
Att planera för fysisk aktivitet – från det regionala till det lokala

Konferensen genomfördes: Torsdagen den 24 februari 2022
Tid: Kl 09.00–15.30
Plats: Digitalt via Teams

Med pandemin fortfarande flåsande i nacken börjar vi sakta men säkert ta oss tillbaka ut i samhället för att träffa varandra och aktivera oss. Men alla har inte kommit tillbaka. Har trösklarna blivit högre nu när vi vant oss vid en mer stillasittande tillvaro? Idrottsrörelsens siffror pekar åt det hållet, men vad kan vi gemensamt göra för att motverka den trenden?

Med ett spännande regionalt projekt som utgångspunkt ställer vi frågan: Hur aktiva vill vi bli i framtiden? Hur hittar vi den röda tråden från det regionala till det lokala när det gäller fysisk aktivitet? Från övergripande stora planer, ut till styrelserummet i den ideella föreningen och till varje enskild medborgare?

Ordförande Thomas Nylund och distriktsidrottschef Ann-Gerd Bergdahl, RF-SISU Gävleborg, hälsar dig varmt välkommen!

Föredragshållarna på Temakonferens 2022:

Här kan du ta del av en sammanfattning av Temakonferens 2022

Ett Gävleborg i rörelse

Eva Lindberg, regionråd Region Gävleborg, tecknar en bild av Region Gävleborgs arbete kopplat till folkhälsa, idrott och fysisk aktivitet.

Cykla mera – cykelpotential i Gävleborg

Julia Cederstrand, strateg Region Gävleborg, berättar om ett av de arbeten som ska verka för ökad fysisk aktivitet i länet. Cykelplanen och potentialstudien handlar om att skapa förutsättningar och visa möjligheter för att kunna bryta mönster.

Med uppdrag att sätta fart

Per Nilsson, ordförande, Kommittén för främjande av fysisk aktivitet, har i uppdrag av regeringen att verka för en förbättring av folkhälsan och ser vikten av att kroka arm med idrottsrörelsen och ta till vara befintliga strukturer i varje region.

Pilotarbete för mer rörelse i Sörmland

Mia Vejdal, verksamhetschef Välfärd & folkhälsa Region Sörmland och Johannes Hedlund, projektledare pilotprojektet FASIS, berättar hur region och kommuner tillsammans arbetar fram en modell för Fysisk Aktivitet i Samhällplaneringen i Sörmland. Hur skapas hållbara förutsättningar och effekter som gör skillnad? Mycket kretsar kring rörelseförståelse – men vad är det och hur kopplar man det till lokala och regionala samhällsutvecklingsfrågor?Skolans rörelsesatsning i praktiken

Carin Engblom, rektor, Norrtullskolan i Söderhamn, såg dagligen effekterna av ett ökat stillasittande - och ville göra något åt det. Rörelsesatsning i skolan visade sig vara en fungerande metod för att nå även de inaktiva barnen. På Temakonferens 2022 beskriver hon det praktiska arbetet.

 


Kommande temakonferenser

Har du idéer om hur du eller din organisation kan bidra med innehåll till våra temakonferenser?
Kontakta Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg:
This is a mailto link
070-672 51 31


Tidigare Temakonferenser

Temakonferens 2021
Idrott, anläggningar och samhällsplanering 2

Konferensen genomfördes 12 mars 2021.

Föreläsare Temakonferens 2021:

Stephan Barthel, professor, Högskolan i Gävle, är en av de internationellt mest publicerade och citerade inom området hållbar stadsutveckling. Stephan kommer att prata om hur gröna idrottsytor och samverkan aktörer emellan kan bidra till ett helhetsperspektiv på det hållbara och motståndskraftiga samhället.

Åsa Llinares Norlin, ordförande Parasport Sverige, har siktet inställt på att skapa konkret verkstad och sätta tillgänglighetsfrågorna i centrum på allvar. Åsa vill etablera ett synsätt kring tillgänglighet som kräver att vi vänder på våra resonemang. Med parasportens idrottspolitiska program som fond, ger hon råd om hur.

Andreas Hagström, idrottsutvecklingschef, Linköpings kommun, ledde processen när kommunen tog fram ett idrottspolitiskt program med handlingsplaner som är aktivitetsspecifika istället för nämndspecifika. Kopplat till arbetet har Andreas även lett arbetet med att ta fram kommunens anläggningssstrategi.

Jonnie Nordensky, projektledare för anläggnings- och idrottsmiljöfrågor på Riksidrottsförbundet, arbetar bland annat med hur idrott och rörelse kan synliggöras i den fysiska planeringen. RF har har utvecklat Rörelsefaktor – ett verktyg för att integrera fysisk aktivitet i planprocesser, vilket Jonnie kommer att berätta mer om.

Här kan du läsa ett sammandrag av innehållet i Temakonferens 2021

Här kan du se en inspelning av Jonnie Nordenskys föredrag om Rörelsefaktor

Temakonferens 2020
En aktiv fritid för alla

Konferensen genomfördes 9 oktober 2020

Digital konferens arrangerad av RF-SISU Gävleborg i samverkan med Parasport Gävleborg och Gästriklands Innebandyförbund

Föreläsare Temakonferens 2020:
Elin Lund Jonsson, Parasport Gävleborg
Jakob Westerlund, Gävleborgs Innebandyförbund
Åsa Llinares Norlin, Parasport Sverige
Karin Riddar, Parasport Jämtland

Temakonferens 2019
Idrott, anläggningar och samhällsplanering 1


RF-SISU Gävleborgs temakonferens 2019 – Idrott, anläggningar och samhällsplanering. Med föreläsare från bland annat Uppsala kommun, Riksidrottsförbundet och Skanska. Även Sandvikens kommun och Bollnäs kommun var föredragande och redovisade dagsläget i det strategiska arbetet med idrottsstrategiska frågor.


Workshops och utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte.