Hem / Vi arbetar med / Idrott i samhället / Årlig temakonferens

Årlig temakonferens

Vid RF-SISU Gävleborgs årliga temakonferenser bjuder vi in beslutsfattare och tjänstepersoner som arbetar med frågor kopplat till idrott, hållbarhet, folkhälsa och samhällsplanering i Gävleborg. Vi vill ge utrymme för dialog kring hur vi gemensamt kan bidra till ett starkare Gävleborg, hur vi kan sätta fler i rörelse och hur vi kan tänka och agera hållbart för att skapa jämlika förutsättningar för en god folkhälsa för alla.

Temakonferens 2021
– Idrott, anläggningar och samhällsplanering

Konferensen genomfördes 12 mars 2021.

Här kan du läsa ett sammandrag av innehållet i Temakonferens 2021

Här kan du se en inspelning av Jonnie Nordenskys föredrag om Rörelsefaktor

Vi behöver sätta fler människor i rörelse i Gävleborg och ge fler människor möjlighet till ett socialt sammanhang. För att lyckas är det viktigt att vi tänker långsiktigt tillsammans.

Med banbrytande forskning kring hållbar samhällsplanering som utgångspunkt och med inspiration från kommunal och regional horisont, vill vi lyfta frågor om ett hållbart Gävleborg.

Hur kan vi gemensamt möjliggöra ett samhälle där alla kan utöva sin rätt till en aktiv fritid, där det finns plats för idrott och rörelse, där trösklarna är låga och där vi tagit sikte på en jämlik folkhälsa?

Föreläsare Temakonferens 2021:

  Stephan Barthel, professor, Högskolan i Gävle, är en av de internationellt mest publicerade och citerade inom området hållbar stadsutveckling. Stephan kommer att prata om hur gröna idrottsytor och samverkan aktörer emellan kan bidra till ett helhetsperspektiv på det hållbara och motståndskraftiga samhället.
     
  Åsa Llinares Norlin, ordförande Parasport Sverige, har siktet inställt på att skapa konkret verkstad och sätta tillgänglighetsfrågorna i centrum på allvar. Åsa vill etablera ett synsätt kring tillgänglighet som kräver att vi vänder på våra resonemang. Med parasportens idrottspolitiska program som fond, ger hon råd om hur.
     
  Andreas Hagström, idrottsutvecklingschef, Linköpings kommun, ledde processen när kommunen tog fram ett idrottspolitiskt program med handlingsplaner som är aktivitetsspecifika istället för nämndspecifika. Kopplat till arbetet har Andreas även lett arbetet med att ta fram kommunens anläggningssstrategi.
     
  Jonnie Nordensky, projektledare för anläggnings- och idrottsmiljöfrågor på Riksidrottsförbundet, arbetar bland annat med hur idrott och rörelse kan synliggöras i den fysiska planeringen. RF har har utvecklat Rörelsefaktor – ett verktyg för att integrera fysisk aktivitet i planprocesser, vilket Jonnie kommer att berätta mer om.


Kommande temakonferenser

Har du idéer om hur du eller din organisation kan bidra med innehåll till våra temakonferenser?
Kontakta Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg:
This is a mailto link
070-672 51 3

Tidigare temakonferenser:


RF-SISU Gävleborgs temakonferens 2020 – Idrott, anläggningar och samhällsplanering. Med föreläsare från bland annat Uppsala kommun, Riksidrottsförbundet och Skanska. Även Sandvikens kommun och Bollnäs kommun var föredragande och redovisade dagsläget i det strategiska arbetet med idrottsstrategiska frågor.


Workshops och utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte.