Hem / Vi arbetar med / Anläggningar och idrottsmiljöer

Anläggningar och idrottsmiljöer

Vi vill att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för både barn, unga, vuxna och äldre så jobbar idrottsrörelsen med frågan på många olika nivåer. 

Som förening kan du få råd och stöd i frågor som rör anläggningar och idrottsmiljöer. Ett av Idrottslyftets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd.

Det finns en rad olika stöd som går att söka kopplat till utveckling av anläggningar och idrottsmiljöer.

Länk till information om vilka stöd som finns att söka.

Intressepolitiskt arbete

Om fler ska komma ur stillasittandet, om idrottsrörelsen ska bli fler och inte färre, så är det viktigt att behovet av rörelse och idrottsytor inte glöms bort i samhällsplaneringen. På nationell nivå arbetar Riksidrottsförbundet för att idrott ska skrivas in i Plan- och Bygglagen och i Boverkets rekommendationer – men vi behöver även arbeta med dessa frågor lokalt och regionalt. 

För idrottsrörelsen är det viktigt att kommuner och regionala aktörer har långsiktiga och aktuella idrottsstrategiska planer och att de upprättar och följer upp planer för att tillhandahålla tillgängliga anläggningar och idrottsytor och säkerställer att dessa nyttjas på bästa sätt.

Länk till Intressepolitik på Riksidrottsförbundets hemsida. (öppnas i nytt fönster)