Hem / Vi arbetar med / Trygg idrott

Trygg idrott

Vi ska erbjuda en föreningsidrott där alla har möjlighet att ha roligt, må bra och utvecklas. En trygg idrottsmiljö där vi har nolltolerans mot alla former av trakasserier och övergrepp är en självklarhet. 

Idrottsrörelsens värdegrund bygger på fyra hörnstenar:

  • Glädje och gemenskap
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel
  • Demokrati och delaktighet

Om vi tillsammans omsätter värdegrunden i handling så har vi nått en lång väg mot en trygg idrott.

Förebyggande arbete för en trygg idrott

I idrottsrörelsens gemensamma idédokument Idrotten vill kan du hitta inspiration till ert värdegrundsarbete. Ni kan även ta hjälp av Riksidrottsförbundets Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

Det här kan er förening göra i förebyggande syfte

  • Skaffa er kunskap.
  • Lyft trygghetsfrågorna på ledarträffar och föräldramöten.
  • Arbeta fram och kommunicera en tydlig och förankrad värdegrund i föreningen.
  • Ta fram en tydlig och enkel handlingsplan.

Ta gärna hjälp av RF-SISU Gävleborg för att starta ett gemensamt arbete kring er förenings värdegrund. Vi har stor erfarenhet av att leda processer där ni tillsammans i föreningen kommer överens om hur ni vill att er verksamhet ska bedrivas. Vi kan även vägleda er i arbetet med att få värdegrunden att genomsyra verksamheten i er förening.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Begränsat registerutdrag

Från den 1 januari 2020 gäller Riksidrottsmötets beslut om att alla i idrottsföreningen som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn, ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Lindrigare förseelser som t.ex. fortkörning syns inte i ett begränsat registerutdrag.

Det här ska er förening göra i förebyggande syfte

  • Begära ett så kallat begränsat registerutdrag för alla personer i föreningen som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn. 

Mer om registerutdraget finns att läsa i materialet ”Skapa trygga idrottsmiljöer”.

Länk till ansökan om registerutdrag på Polisens webbplats (öppnas i nytt fönster)

Länk till lathund för idrottsföreningar om hantering av registerutdrag (öppnas i nytt fönster)

Om värdegrunden bryts

Det är viktigt att agera om du är orolig för någonting i din förening. Börja med att berätta hur du känner för någon av de ansvariga i din förening för att se om ni tillsammans kan komma vidare med frågan. 

Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till ditt specialidrottsförbund (SF).

Du kan även att ta kontakt med sakkunnig i barn- och ungdomsidrott på RF-SISU Gävleborg som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.

På Riksidrottsförbundets webbplats finns utförlig information om vilka vägar du kan ta om något inte känns rätt eller om du misstänker att ett fel har begåtts. Där finns bland annat information om Idrottsombudsmannen och Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst.

Länk till Trygg idrott på Riksidrottsförbundets webbplats (öppnas i nytt fönster)