Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott

En välkomnande och inkluderande idrott

Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder för ett livslångt idrottande. Alla ska ha samma möjlighet att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Arbetet med inkludering är ständigt aktuellt och pågående och är en förutsättning för framgångsrika idrottsföreningar och målet om idrott hela livet. Det finns många vägar för föreningar och förbund att bidra till en mer öppen och inkluderande idrott. RF-SISU har erfarenhet av olika metoder, stödformer och material för att hjälpa er på vägen. Ta kontakt med din idrottskonsulent om ni vill utveckla ert arbete för en mer öppen och inkluderande idrott i er förening.

Länk till Kontakta idrottskonsulent 

Verktyg och stöd för en inkluderande idrott

RF-SISU Gävleborg stödjer idrottsföreningar och förbund i utvecklingen mot en inkluderande idrott. Önskar ni stöd för att komma vidare i ert eget jobb med inkludering så är ni välkomna att ta kontakt med oss.

Vi vill gärna tipsa er om webbplatsen Inkluderandeidrott.se – där hittar ni fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med normer och inkludering. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du och din förening kan forma en idrottsmiljö som välkomnar alla.

Länk till Inkluderandeidrott.se (öppnas i nytt fönster)

Från RF-SISU kan du som förening även söka ekonomiskt stöd för utvecklingsarbete kopplat till inkludering och idrott för nyanlända. Vi hjälper dig gärna att bolla idéer – ansökningsförfarandet är enkelt och ni kan söka när som helst på året.

Länk till information om Projektstöd IF För nyanlända 

Utgångspunkter för inkluderande idrott

Idrottsrörelsens gemensamma värdegrund

Den omfattar de fyra grundpelarna:

 1. Glädje och gemenskap
 2. Demokrati och delaktighet
 3. Allas rätt att vara med
 4. Rent spel

Läs mer om idrottsrörelsens värdegrund i idéprogrammet Idrotten vill.

Diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder

 • Kön
 • Könsidentitet och könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Läs mer om de sju diskrimineringsgrunderna på webbplatsen inkluderandeidrott.se.

Läs RF:s policy mot diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Mänskliga rättigheter och barnkonventionen

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Barnkonventionen slår fast att barn inte är små vuxna och att de får extra skydd i barnkonventionen som är bestämmelser om barns rättigheter. Barnkonventionen slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter.

Idrottsrörelsen säger att all idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv. Från och med den 1 januari 2020 blir barnkonventionen även svensk lag.

Läs mer om Barn- och ungdomsidrott

Läs mer om mänskliga rättigheter och barnkonventionen på webbplatsen inkluderandeidrott.se.

Trygg idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Läs mer om trygg idrott.