Hem / Vi arbetar med / Idrottsevenemang

Hållbara idrottsevenemang

Ett evenemang, vare sig det är stort eller litet, är ett utmärkt tillfälle till föreningsutveckling. Ta kontakt med oss på RF-SISU Gävleborg om ni planerar små och stora tävlingar, matcher, cuper, poolspel eller läger. Vi ger er hjälp och stöd att tänka hållbart och långsiktigt. 

Se evenemanget som en chans att bli starkare som förening och nå fler. Tillsammans tar vi ett helhetsgrepp om evenemanget och tittar på hur just ni kan utvecklas, vara mer målinriktade och effektiva för att skapa en hållbarhet i er föreningsutveckling. 

Länk till Kontakta idrottskonsulent  

Länk till vårt Infoblad om Idrottsevenemang 

Vi erbjuder olika typer av utbildningar på temat Hållbara idrottsevenemang.

Tema - Organisation

Målgrupp: Styrelse och/eller projektgrupp Tidsåtgång: 60-90 min
Fokus: Vi tar tillsammans första steget i utbildningsmaterialet Idrottsevenemang - handledning från start till mål.

Tema - Värdskap

Målgrupp: Volontärer och funktionärer Tidsåtgång: 60-90 min
Fokus: Utifrån en temaföreläsning kring utbildningsmaterialet Volontärens värdskap - Hjärtat i evenemanget tar vi ett praktiskt steg mot ett planerat evenemang

Tema - Trygghet och säkerhet

Webbutbildningen Publikvärd riktar sig till dig som vid ett idrottsevenemang har uppdrag och arbetsuppgifter kring det som kan påverka trygghet och säkerhet på arenan.

Tema - Planering

Målgrupp: Styrelse och/eller projektgrupp
Fokus: Vi går igenom Idrottsplan.se. Detta är projektplaneringsverktyget som kan underlätta föreningens evenemangplanering.

Länk till mer info om Verktyg för Idrottsevenemang på Riksidrottsförbundets webbplats (öppnas i nytt fönster)