Samsyn

För att underlätta för barn och unga att hålla på med flera idrotter har Gävleborgs Idrottsförbund utvecklat dialogmetoden Samsyn. I Gästrikland startade Samsyn 2007 och i Hälsingland 2017. Konceptet har spritt sig till många av landets övriga idrottsdistrikt.

Vi vill i och med det här satsningen undvika att våra ungdomar i för tidig ålder måste "välja" idrott. De stora idrotterna i distriktet kan medverka till ett idrottande på längre sikt i flera idrotter.

Dialogmodell för att undvika krockar

Att underlätta för barn att hålla på med flera idrotter samtidigt är en viktig fråga. Idag kan det bli svåra val för barnen och deras föräldrar när idrottssäsongerna krockar och när det finns krav på att vara med på ett visst antal träningar för att få vara med på match till exempel. Några av de större förbunden i Gästrikland respektive Hälsingland har därför enats kring dialogmodellen Samsyn, som ska underlätta barn och ungas idrottande. 

I praktiken innebär Samsyn att förbunden ansvarar för att planera sina säsonger i dialog med varandra för att undvika krockar. Grundsynen ska vara att det är ok att hålla på med fler idrotter. Det går naturligtvis inte att undvika krockar till 100 %, men i de fallen har förbunden tagit fram en särskild prioriteringsordning att utgå ifrån så att barnen inte ska komma i kläm. Dialogmodellen samordnas av Sakkunnig i barn- och ungdomsidrott vid Gävleborgs Idrottsförbund.

Specialidrottsförbund i Gästrikland som tagit beslut om Samsyn:

  • Gestriklands Fotbollförbund
  • Gästriklands Innebandyförbund
  • Gästriklands Ishockeyförbund

Länk till riktlinjer och prioriteringsordning för Samsyn Gästrikland (öppnas i nytt fönster)

Länk till Samsyn Gästriklands gemensamma kalender (öppnas i nytt fönster)

Specialidrottsförbund i Hälsingland som tagit beslut om Samsyn:

  • Bandyförbundet Distrikt Nord
  • Dala-Gävleborg Handbollförbund
  • Hälsinglands Fotbollförbund
  • Hälsinglands Innebandyförbund
  • Hälsinglands Ishockeyförbund

Länk till riktlinjer och prioriteringsordning för Samsyn Hälsingland (öppnas i nytt fönster)

Om riktlinjerna inte följs

Om du som idrottsledare upplever en situation där riktlinjerna för Samsyn inte följs ber vi dig att i första hand kontakta berörd ledare. Om problemet ändå kvarstår så är du välkommen att fylla i ett formulär så kommer berört förbund att ta frågan vidare till det lag som problemet gäller.

Länk till formuläret "Samsyn händelserapport" (öppnas i nytt fönster)