Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott

Barn- och ungdomsidrott

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt, och det finns mycket vi kan göra tillsammans för att skapa utvecklande och inspirerande idrottsmiljöer för våra unga. 

Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. Verksamheten ska ha barnets uttalade intressen och behov som grund och utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Leken, glädjen och lusten att röra sig ska komma i första hand.

Idrott på barn och ungas villkor

Träning för barn och unga ska bedrivas på deras villkor. Den bör vara allsidig och barnen bör även uppmuntras att hålla på med flera idrotter om möjlighet finns. Det minskar skaderisken och ökar motivationen att fortsätta träna. För att underlätta för barn och unga att hålla på med flera idrotter har RF-SISU Gävleborg utvecklat dialogmodellen Samsyn. I Gästrikland startade Samsyn 2007 och i Hälsingland 2017. Konceptet har spritt sig till många av landets övriga idrottsdistrikt.

Att verksamheten bedrivs i en trygg idrottsmiljö är också en avgörande faktor för att få barn och unga att vilja stanna kvar inom idrotten – helst hela livet.

Våra idrottskonsulenter har många olika verktyg och utbildningar att erbjuda om er förening vill utveckla barn- och ungdomsidrotten. Ta kontakt med oss för att få stöd och råd.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Utveckling före resultat

Tävling är en naturlig del av idrotten, men resultatet spelar mindre roll. Alla ska få vara med på lika villkor. Tävling för såväl flickor som pojkar ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling, och motverkar utslagning.

På Riksidrottsförbundets webbplats kan du hitta riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

Sök bidrag för att utveckla barn- och ungdomsidrotten

Via oss på RF-SISU Gävleborg kan du få olika typer av stöd för att stärka barn- och ungdomsidrotten så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta. Du kan till exempel söka bidrag till din förening för att nå fler aktiva och helt nya målgrupper.

Länk till information om bidrag och stöd

Sakkunnig i barn- och ungdomsidrott

I varje idrottsdistrikt finns en sakkunnig tjänsteperson för barn- och ungdomsidrott som kan stötta idrottsföreningar och ledare när de vill utveckla sin verksamhet och har även möjlighet att, med barnets bästa i fokus, vägleda föreningar när frågor kommer upp kring hur barn- och ungdomsidrotten ska bedrivas. 

Sakkunnig i barn- och ungdomsidrott Gävleborg:
Daniel Holm
This is a mailto link
073-804 44 24