Hem / Vi arbetar med

Vi arbetar för framtidens idrott

RF-SISU Gävleborg är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation i Gävleborgs län. Vi företräder, utvecklar, utbildar och stödjer idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund i länet.

Vi arbetar med idrottsövergripande frågor på en rad områden och nivåer i linje med idrottsrörelsens vision: Svensk idrott världens bästa.  

RF-SISU Gävleborg arbetar bland annat för:

  • Idrott för alla hela livet – en trygg idrott där alla känner sig välkomna och får utvecklas efter sina egna förutsättningar.
  • Fler och tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer, så att föreningslivet har någonstans att vara.
  • Ett starkt ledarskap där folkbildning och det mänskliga mötet är viktiga verktyg.
  • En idrott som genomsyras av idrottsrörelsens värdegrund, fri från trakasserier, exkludering, kriminalitet och fusk.
  • Att synliggöra att idrottsrörelsen gör Gävleborg – och Sverige – starkare. Idrotten bidrar till bättre folkhälsa, social hållbarhet och samhällsutveckling.
  • Att utveckla samverkan mellan olika aktörer i samhället – tillsammans når vi längre.

Läs gärna mer om vad RF-SISU Gävleborg är och vad vi står för:

Länk till Om RF-SISU Gävleborg