Hem / Egna nyheter / "Viktigt att vi gör de svåra sakerna pratbara"

"Viktigt att vi gör de svåra sakerna pratbara"

RF-SISU Gävleborg fanns på plats när lokalgruppen MÄN Gävle arrangerade en paneldiskussion om normer, machokultur och inkilningsriter inom ishockeyn.

Kvällen inleddes med ett ljudklipp från den före detta ishockeyspelaren Erik Granqvists uppmärksammade berättelse om de kränkande inkilningsriter han utsattes för under sin tid i Luleå Hockey under 80- och 90-talet. Utifrån det som Erik delat med sig av diskuterade panelen så väl machokultur och normer inom ishockeyn som arbetssätt och samhällsstrukturer.

Olof Hansson, idrottskonsulent RF-SISU Gävleborg, fanns med i panelen. Han lyfte bland annat vikten av att berättelser, som Eriks, kommer fram och synliggörs.

– Det är viktigt att vi gör de svåra sakerna pratbara, säger Olof. Samtidigt pekar han på vikten av att vi inte glömmer bort alla de positiva upplevelserna och historierna från ishockeyn.


Olof Hansson, RF-SISU Gävleborg, lyfte vikten av att berättelserna synliggörs. Till höger ses Johan Alcén, Brynäs IF hockey.

Stark, osårbar och tåla vad som helst

Johan Alcén, sportchef i Brynäs IF Hockey, beskriver sig själv som "lyckligt lottad" då han under sina år som spelare inte har upplevt dessa typer av kränkningar. Hans upplevelse är positiv. Den handlar om god gemenskap.

– Min drivkraft, och anledningen till att jag är här i kväll, är att ännu fler ska få uppleva den positiva sidan av idrotten, säger han.

Johan vill dock lyfta den norm inom ishockeyn som säger att man ska vara stark, osårbar och tåla vad som helst. Men han beskriver att även på den fronten börjar det hända saker.

– För första gången har jag sett att det genomförts möten i truppen där man får sitta ner tillsammans och berätta om personligt känslomässiga händelser och dela starka upplevelser som berör. Det har jag faktiskt inte sett förut inom hockeyn, säger han.

Skapa en trygg stämning

Panelen ser att en nyckel för att komma åt problematiken är att prioritera att skapa en trygg stämning i gruppen. Skapar man en miljö där man vågar dela med sig och även visa sin sårbara sida så lär individerna känna varandra på ett djupare plan, vilket leder till att jargongen kan mildras. Mår man bättre som människa, då presterar man också bättre som lagspelare, menar panelen.

Per Falkenström, Gästriklands Ishockeyförbund, ser fler och fler tecken på att det börjar hända saker i positiv riktning, inte minst i USA, och att vi förhoppningsvis kan få se en vändning nu. Man har också sett att Granquists berättelse ledde till att många unga spelare klev fram och vittnade om att liknande händelser även sker idag, men generellt av något mildare karaktär.


Per Falkenström, Gästriklands Ishockeyförbund berättade bland annat om Hemmaplansmodellen, ett idédokument som ligger till grund för att skapa en trygg idrottsmiljö inom ishockeyn. Till vänster ses Lars-Erik Lönnqvist, ledamot i Kultur- och fritidsnämnden, Gävle kommun. 

Det räcker med en kommentar …

– Det behöver inte vara så grova övergrepp som det Erik beskriver alla gånger, menar Per. Det kan räcka med en kommentar från en ledare: "Släpp handväskan och gå in i närkamp nu grabbar".

Panelen är överens om att det krävs mod för att gå emot gruppens normer och spekulerar i hur stort mörkertalet kan vara egentligen. Förmodligen stort.

Så vad kan vi göra för att bryta destruktiva tendenser? Kan politiken göra något? Vilka krav ställer egentligen politiken på de föreningar som får kommunalt stöd?

– Synergierna av att föreningar jobbar med jämlikhet och jämställdhet i stort är så otroligt viktigt, säger Lars-Erik Lönnqvist, ledamot i Kultur- och fritidsnämnden Gävle kommun. I föreningsverksamheten kläs barn och unga på för att bli trygga vuxna. Inom politiken försöker vi vara tydliga med vad vi förväntar oss av föreningarna. Till exempel vill vi att de utvecklas genom utbildning, och där är RF-SISU ett stöd. Från politiken ska vi inte lägga oss i detaljerna, och inte kravställa, men vi kan bli bättre på att följa upp hur arbetet går, menar han.

Föräldrarnas roll

Föräldrarnas roll lyftes också under kvällen. Vågar de ställa krav på föreningarna? Är man rädd att försämra läget för sitt barn om man framför sina åsikter?

Att föräldrar är viktiga "spelare" inom barn- och ungdomsishockeyn står helt klart enligt panelen. Per Falkenström lyfte fram den så kallade "Hemmaplansmodellen" som ishockeyn just nu implementerar i föreningslivet. I modellen finns ett särskilt material som berör frågor kopplat till idrottsföräldrar, och i materialet finns ett primärt fokus på att sätta människan i centrum, och det är precis det synsätt som behövs menar Per.

Ett holistiskt perspektiv

I sin roll som idrottskonsulent med ishockeyn som sitt främsta ansvarsområde har Olof Hansson hunnit bli väl bekant med Hemmaplansmodellen och hjälper förbund och föreningar med implementringsfasen.

– Som ledare gäller det att se spelaren ur ett holistiskt perspektiv. Visst, det handlar om fysiska attribut och idrottsliga färdigheter, men även om det sociala och psykiska.

Återkommande under kvällen lyftes den till synes enkla formeln: Mår du bra kan du prestera bra. 


Deltagarna i paneldiskussionen "Låt oss prata om hockey och machokultur".


Finns behovet i din förening?

Vill din förening arbeta med värdegrundsfrågor och trygga idrottsmiljöer? Hör av dig till oss på RF-SISU Gävleborg så startar vi samtalet och lägger upp en plan gemensamt.
Länk till Kontakta idrottskonsulent