Hem / Egna nyheter / Viktiga samtal under Barnrättsdagarna i Gävleborg

Viktiga samtal under Barnrättsdagarna i Gävleborg

När Barnrättsdagarna idag inleddes i Gävleborg deltog distriktsidrottschef Ann-Gerd Bergdahl i ett angeläget panelsamtal om hur pandemin påverkat barn och unga och om hur idrottsrörelsen och andra aktörer kan förbättra barns och ungas uppväxtvillkor.

Bild:
I panelsamtalet deltog även Malin Ahola, verksamhetsledare Rädda Barnen och Marcus Åsberg, samordnare Länsstyrelsen Gävleborg under ledning av moderator Marie Barrling.

Barnrättsdagarna i Gävleborg arrangeras av Länsstyrelsen Gävleborg och Rädda Barnen Gävleborg och inledde under onsdagen med ett panelsamtal där idrotten på många sätt stod i fokus. Panelen konstaterade att idrotten har betytt mycket för många barn och unga under pandemin. Det har kanske varit den enda aktiviteten som man gjort utanför hemmet, och varit en frizon där man har fått släppa tristessen, fått röra på kroppen och fått träffas i ett socialt sammanhang på de ställen där det har gått att upprätthålla verksamheter på ett smittsäkert sätt. Alla hade dessvärre inte haft den möjligheten. För många barn och unga innebar pandemin att deras idrottsaktiviteter upphörde.

Distriktsidrottschef Ann-Gerd Bergdahl:

– Jag måste säga att jag blev glatt överraskad över hur snabbt idrotten mobiliserade och tog ett stort ansvar när pandemin var ett faktum. Vi har sett att pandemin påverkar föreningarna och de olika idrotterna på väldigt skilda sätt. Det har berott på var i länet du befunnit dig, vilka förutsättningar som funnits för att träna i just din förening och om dina ledare har legat i framkant och kunnat ställa om på ett bra sätt. När vi har tittat på vilka föreningar som lyckats bäst med omställningsarbetet så har vi sett att det till stor del är de som sedan tidigare har en vana av att driva utvecklingsarbeten som har löst situationerna och kunnat hålla i gång verksamheten.

Unga saknar gemenskapen och motivationen

Ungefär en tredjedel av de aktiva mellan 15 och 24 år har pausat sitt deltagande. Det de har saknat mest har varit att vara i gruppen och att få motivation, inte bara för själva idrottandet utan träningstillfällena har även gett motivation till övriga saker i livet.

Ann-Gerd lyfter även att de målgrupper som är svårast att nå var de som slutade först. Det kan vara barn i utsatta områden och barn vars föräldrar inte har någon vana av föreningslivet till exempel.

Idrotten – en frizon

– För barn som lever i olika typer av utsatthet kan idrotten vara en frizon. En plats där man får finnas i ett positivt sammanhang. Där det finns någon som väntar på en och bryr sig om att man kommer till träningen.

– I undersökningen Ungdomsbarometern har vi sett att idrotten har varit till stor hjälp för de här barnen under pandemin, i en tid som är orolig. Det har gett en mental styrka att klara tuffa situationer. När man läser det blir man ännu mer orolig att de barnen inte ska komma tillbaka.

– I idrottsrörelsen i Gävleborg ser vi ett tapp på ungefär 20 % i antalet deltagartillfällen nu jämfört med innan pandemin. Det är inomhusidrotter och idrotter där närkontakt ingår som har tappat väldigt mycket. Medan vissa idrotter som kunnat fortsätta och hålla till utomhus kanske till och med ökat något.

Vad behöver vi göra framåt?

– Vi behöver jobba tillsammans från olika organisationer för att hjälpas åt att hitta fram till de barn som vi tappat, och till deras föräldrar. Föräldrarna är ändå nyckeln när det gäller att ta beslut om barnens fritidsaktiviteter. I de mer utsatta områdena behöver vi kraftsamla för att verkligen nå fram och möta familjerna, för att barnen ska kunna erbjudas en meningsfull fritid.

– Vi behöver ha så kallade "låg-tröskel-verksamheter", gärna i samverkan med skolan för att nå ut till så många som möjligt. Samtidigt behöver vi jobba med föreningarna så att de är beredda att ta emot fler och nya aktiva och hitta aktiviteter som passar olika barns ambitionsnivå.

Ledarskapet – för tidigt att dra slutsatser

– När det gäller det ideella ledarskapet är det lite för tidigt att dra några slutsatser om hur pandemin påverkat. Många säger "Äntligen får vi köra igång" och känner ett sug att fortsätta, medan vissa kanske upptäckt att de vill använda sin fritid till andra saker när de vant sig vid att ha mer egen tid under pandemin. Vi får se lite längre fram hur det slår. Men vi har en bra chans nu att tillsammans med föreningarna hitta vägar till ett modernt ledarskap som fungerar för så många som möjligt.

– Vi får inte glömma att det finns så många ungdomar som har bra ledaregenskaper. Vi måste se de unga och utveckla och ta vara på den kraften i idrottsrörelsen.

Länk till Barnrättsdagarna Gävleborg där du kan se mer om program/innehåll


Under Barnrättsdagarna delas kunskap och erfarenheter – bland annat redogjorde Ramboll för den kommunvisa kartläggning man gjort på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg för att få aktuella lägesbilder över barns och ungas uppväxtvillkor i länet.