Hem / Egna nyheter / Viktiga frågor för Gävleborg lyftes på Riksidrottsmötet

Viktiga frågor för Gävleborg lyftes på Riksidrottsmötet

I helgen genomfördes Riksidrottsmötet 2021 – ett historiskt möte då det för första gången genomfördes digitalt. Flera av Gävleborgsdistriktets hjärtefrågor stod på dagordningen.

Den digitala mötesformen utgjorde inget hinder för en livfull och aktiv debatt kring idrottsrörelsens viktiga framtidsfrågor och aktuella medlemsansökningar. Under helgen fick idrottsrörelsen bland annat välkomna två nya idrotter och ta ställning till frågor om ekonomiskt stöd och arbetssätt.

– Vi har nu fått två nya medlemsförbund i idrottsrörelsen, padel och islandshäst. Det känns jätteroligt och jag vill särskilt hälsa distriktets föreningar inom dessa idrotter varmt välkomna, säger distriktidrottschef Ann-Gerd Bergdahl, som tillsammans med RF-SISU Gävleborgs ordförande Thomas Nylund deltog vid mötet.

Värdegrund och parasportens förutsättningar

– Att flera av specialidrottsförbunden tydligt lyfte hur viktigt det är att arbeta med värdegrundsfrågorna inom idrotten känns angeläget. Där vill vi fortsätta vårt arbete i distriktets föreningar och vara ett bra stöd. En annan fråga som vi i Gävleborg brinner extra mtcket för är att stärka kompetensen för att ge paraidrotten så bra förutsättningar som möjligt. Jag bedömer att vi som distrikt ligger långt framme i de frågorna, men att vi nu får anledning att ge det ytterligare fokus framåt, sägar Ann-Gerd. 

Omfördelning av ekonomiskt stöd

För RF-SISU Gävleborgs ordförande Thomas Nylund var det beslut som togs om att mer medel ska tillföras specialidrottsförbunden väntat.

– Beslutet ligger i linje med den utredning och verksamhetsöversyn som pågått under det senaste året, säger han. Detta innebär att vi på RF och SISU har ett tufft sparbeting på totalt 60 miljoner kronor på central och regional nivå under de kommande två åren och ett mål om ytterligare 40 miljoner efter nästa Riksidrottsmöte 2023. Vi måste se vad vi ytterligare kan göra för att se över arbetssätt, organisationsstruktur, hur vi kan ”vässa” oss inom vårt uppdrag samt jobba så smart och kostnadseffektivt som möjligt.

”Väl rustade för framtiden”

Trots beskedet om besparingar bär Thomas med sig en bra känsla inför det kommande arbetet.

– Det gläder mig att flera av de mindre specialidrottsförbunden tydligt uttryckte hur viktigt och värdefullt de anser att vårt arbete med att stödja de lokala idrottsföreningarna är, och hur betydelsefullt detta arbete är just för de mindre förbunden. Härifrån gavs också stöd för behov av en sådan grundligare konsekvensanalys som vi från flera av RF-SISU-distrikten tidigare efterlyst. Nu fick vi besked från Riksidrottsstyrelsen att konsekvensanalysen ska göras inom ramen för det fortsatta rationaliseringsarbetet. Vi har inom RF-SISU Gävleborgs ledning och styrelse redan börjat ta  tag i dessa frågor och jag ser att vi står väl rustade för att möta dessa framtida utmaningar. Jag ser framtiden an med tillförsikt. I det läge som vi befinner oss i idag pandemins efterdyningar behövs vi på RF-SISU kanske mer än någonsin i vårt viktiga arbete med att stödja idrotten.

På rf.se kan du läsa mer om beslutet om ett stärkt stöd till specialidrottsförbunden

Padel och islandshäst valdes idag in som nya medlemsförbund i Riksidrottsförbundet. Däremot röstade majoriteten av ombuden avslag på ansökningarna från Friskis & Svettis, e-sport, funktionell fitness, juiijitsu, bridge och schack.

Läs mer om detta här

Björn Eriksson valdes som ordförande i ytterligare två år under Riksidrottsmötet. Dessutom valdes tre nya ledamöter in i Riksidrottsstyrelsen och Förbundsstyrelsen (SISU Idrottsutbildarna): Victoria Escobar, Marie Hedberg och Åsa Llinares Norlin. 

Läs mer om detta här