Hem / Egna nyheter / Ur frustrationen växte konceptet för ett stärkt ledarskap

Ur frustrationen växte konceptet för ett stärkt ledarskap

Det började med ett blankt papper. För tio år sedan tog Måns Lööf, barn- och ungdomspsykiatrin, Region Gävleborg, kontakt med distriktsidrottschef Ann-Gerd Bergdahl. Båda mötte de barn som sa ”Jag får inte vara med i idrotten!”

I sitt arbete som sjuksköterska inom barn- och ungdomspsykiatrin i Gävleborg mötte Måns Lööf barn som var ledsna och arga över att det inte funkade i deras föreningar – att de inte fick vara med.

– Jag var så frustrerad i mitt arbete på mottagningen när barnen kom med sina berättelser, säger Måns. Jag gick länge och var rent förbannad på ledare som ställde till det så här. Sedan började jag tänka efter – vem är ledare? Det är ideella krafter, föräldrar.

Ringde upp RF-SISU

Måns ringde upp RF-SISU Gävleborg och stämde möte med distriktsidrottschef Ann-Gerd Bergdahl. Och ganska omgående var de inne på frågor kring hur de gemensamt skulle kunna öka kunskapen hos ideella idrottsledare, särskilt för att göra situationen bättre för barn med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och Aspergers till exempel.

– När Måns ringde var vi i ett läge där vi mötte ledare inom idrotten som efterfrågade stöd, säger Ann-Gerd. Under samma period var det stor medial uppmärksamhet kring ett ärende där en pojke i en förening i vårt distrikt blev avstängd från sin träningsgrupp på grund av att ledarna hade svårt att hantera hans beteende.

Det blev starten till den gemensamma kraftsamlingen som var tänkt att pågå under en två-årsperiod, men som blev en resa som bara fortsatte och fortsatte. Idag har samarbetet pågått i tio år.


Måns Lööf och Ann-Gerd Bergdahl. 

Verktyg och utbildning

– Att vara ledare är komplext, menar Måns. Vi bygger vår ledarstil på den ledarstil vi själva har mött inom idrotten en gång i tiden. Mycket av det bygger på ett ledarskap anpassat till vuxenvärlden.

– Den stora vinsten var vårt samarbete, menar han. Genom att RF-SISU var ute i barn- och ungdomsföreningar och pratade om de här frågorna, kunde de snappa upp problematik kring barn som ledare upplevde som ”svårstyrda”. Då hade vi våra verktyg och utbildningar att erbjuda dem. Vi mötte nog ett 50-tal idrottsföreningar varje år.

Tyvärr såg vi även att liknande situationer dök upp i andra distrikt runt om i Sverige, vilket gjorde att vi såg att vi var på rätt spår.

Från kaos till lycka

– RF-SISU i Gävleborg var först att ta tag i den här frågan och vi har tillsammans satt den här snöbollen i rullning. Det ska ni verkligen vara stolta över. Det hade aldrig gått med bara mig, säger Måns.

I dag anlitas Måns Lööf inom idrottsrörelsen över hela landet och reser över hela Norden för att föreläsa.

– Ja, konceptet har blivit spritt, men vi får inte glömma storheten i det lilla. Har vi hjälpt ett barn så har vi gjort skillnad. Skillnad mellan kaos och lycka. Vi behöver nå de ideella ledarna och ge dem kunskap. Det får inte vara för svårt och komplicerat, utan det ska vara lätt att ta till sig, säger Måns.

Bra för en, bättre för alla

– Det finns toppning inom idrotten, säger Ann-Gerd, och att det pågår tidig selektering inom barn- och ungdomsverksamheterna. Det här existerar och vi måste ha verktyg för att stärka ledarna i att bedriva en verksamhet som går i linje med Barnkonventionen och idrottens värdegrund, menar hon.

– Det här handlar inte enbart om barn med särskilda behov, påpekar Måns. Det är för alla, men vi har utformat det främst för barn med utmaningar. Anpassar vi ledarskapet till barn med NPF så hjälper vi alla barn. Vi kallar konceptet ”Den förutsägbara ledaren”. Det gäller att vara tydlig. Att få svar på frågorna När? Hur länge? Vad? Vad händer sen? är bra för alla.

Ett förändrat ledarskap

Sedan det där första mötet med Ann-Gerd för tio år sedan så har Måns, förutom sina kunskapshöjande insatser för idrottsrörelsen, även tagit fram den första evidensbaserade behandlingen för barn med ADHD. Den heter Skills och används idag vid alla mottagningar i Sverige och även i Norge. Han har genomfört ett antal studier, gjort UR-serien Fatta familjen, tagit emot frågor i radio, gjort serierna "Superföräldrar" och "Superungar" tillsammans med Måns Möller, och engagerat sig i Viggo Foundation. Sammanfattningsvis har han betytt mycket för att barn med NPF ska få möjlighet att hålla på med idrott.

Måns är aktiv själv, har själv varit barn- och ungdomsledare i föreningslivet och tycker att idrott är det mest fantastiska som finns.

– Jag tycker att det har hänt mycket med ledarskapet under de här tio åren, säger han. Tidigare var det barn som kom och sa att de inte fick vara med. Idag när jag möter föreningar ser jag kanske inte samma frustration. Ledare är väldigt sugna på att få kunskap. Det har även skett en förändring kring hur man ser på diagnoser, att man inte ser det som en sjukdom.

– Men vi blir inte klara, säger Måns. Det kommer hela tiden nya ledare. 


RF-SISU Gävleborgs ordförande Thomas Nylund tillsammans med Ann-Gerd Bergdahl och Måns Lööf, berättade om ledarskapets betydelse för barn och unga vid det digitala mötesforumet "En timme med idrotten".

Från utesluta till inkludera

De verktyg som Måns och RF-SISU Gävleborg tagit fram är smidiga – utifrån en föreläsning kan ledarna fortsätta arbeta själva. Det finns pedagogiskt och bra material som de kan använda.

Ann-Gerd håller med om att synen på barn med utmaningar har förändrats.
– Då kunde snacket i föreningen handla om hur man kan utesluta någon som inte fungerar i en grupp. Idag handlar det om hur man kan inkludera.

Vad ser Måns och Ann-Gerd som det viktigaste att jobba vidare med framåt? De kommande tio åren?

– Förutom att utbilda kring det förutsägbara ledarskapet så har vi en stor och viktig fråga, menar Måns. Vi vet att barn sover mindre, många får inte mer än 5–6 timmar per natt. Vi ser siffrorna kopplat till fysisk aktivitet och det är så att man gråter. Och kosten … man kan inte köra RedBull och en dajmtårta till lunch och tro att det ska funka i längden. Vi måste informera om de här andra delarna för att få en god hälsa. Med ett sundare förhållningssätt till kost och återhämtning så blir stressbägaren mindre och du mår bättre. Det hoppas jag att vi ska prata mer om och utbilda kring. Det slår jag ett slag för, avslutar Måns.

– Och jag vill låna ett citat från en av mina medarbetare ”Hela länet ska blomma”, säger Ann-Gerd. Det är utvecklingen i idrottsföreningarna som gör att man får det trygga ledarskapet och verksamheter som tilltalar många. Men vi behöver även eliten som viktiga förebilder. Sedan vill jag avsluta med att säga att vi måste våga ta in ungdomarna i ledarskapet! Där finns en stor potential.